Bước tới nội dung

Wikibooks:Thay đổi gần đây

Tủ sách mở Wikibooks
Dự án: Cộng đồng  • Thỉnh cầu sách  • Cách biên tập  • Trợ giúp biên tập  • Hỏi đáp thông tin  • Quy định  • Quy tắc  • Chỗ thử
Bình chọn: Sách chọn lọc (Sách • Sách trẻ em • Sách nấu ăn)  • Cuốn sách xuất sắc (Tháng • Năm)  • Biên tập viên tiêu biểu (Tháng • Năm)
Xếp hạng chất lượng sách tốt  • Bạn có biết  • Rút sao sách chọn lọc (Sách • Sách trẻ em • Sách nấu ăn)
Cấp quyền: Bầu chọn (ĐPV • HCV • BQV • BQVGD)  • Bất tín nhiệm (ĐPV • HCV • BQV • BQVGD)  • Yêu cầu cấp quyền
Trang nội dung: Biểu quyết xóa (Sách  • Sách trẻ em  • Sách nấu ăn)  • Biểu quyết khôi phục (Sách  • Sách trẻ em  • Sách nấu ăn)  • Nhập trang • Đánh giá sách
Phòng: Phòng thảo luận  • Phòng đề xuất  • Phòng của bảo quản viên  • Phòng lưu trữ
Tuần tra: Trang mới  • Tập tin mới  • Trang nhiều người xem  • Trang quan trọng  • Nội dung chọn lọc  • Bộ lọc sai phạm  • Xóa nhanh
Thống kê: 510.446 sửa đổi  • 90.718 trang (49.972 trang sách)  • 18.377 thành viên (14 thành viên tích cực, 2 bảo quản viên, 0 điều phối viên)
Dự án khác:
 • Wikipedia
 • Wiktionary
 • Wikisource
 • Wikiquote
 • Wikispecies
 • Wikinews
 • Wikiversity
 • Wikivoyage
 • Commons
 • Wikidata
 • Meta-Wiki