Bước tới nội dung

Chủ đề:Công nghệ thông tin

Tủ sách mở Wikibooks

< Tin học

Công nghệ thông tin

Các sách trong chủ đề này bàn về công nghệ thông tin: ngành nghiên cứu việc chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, thu thập thông tin một cách bảo mật bằng máy tính và các phần mềm.