Chủ đề:Mạng xã hội

Tủ sách mở Wikibooks

< Internet

Mạng xã hội
Các sách trong chủ đề này bàn về mạng xã hội: dịch vụ nối kết người dùng trên Internet lại với nhau thành một 'xã hội ảo', có những tính năng như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, tải tập tin, viết blog, xã luận... giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin và quan điểm một cách nhanh chóng.