Bước tới nội dung

Chủ đề:Tin học

Tủ sách mở Wikibooks

< Tủ sách

Tin học
Các sách trong chủ đề này bàn về tin học: ngành nghiên cứu về việc tự động hóa xử lý thông tin bởi một hệ thống máy tính. Trong nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính và các ứng dụng văn phòng.
Các chủ đề con
Các sách chọn lọc