Bước tới nội dung

Chủ đề:An toàn thông tin

Tủ sách mở Wikibooks

< Công nghệ thông tin

An toàn thông tin
Các sàch trong chủ đề này bàn về an toàn thông tin: việc bảo vệ thông tin và các hệ thống liên lạc khỏi các truy cập, chỉnh sửa, xem trộm và phá hoại.