Chủ đề:Internet

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Tin học

Internet
Các sách trong chủ đề này bàn đến Internet: hệ thống toàn cầu gồm các mạng máy tính liên kết với nhau. Một máy tính khi kết nối với Internet có thể lấy/gởi được thông tin ra/vào lượng lớn các máy chủ (server) và máy tính khác; thông tin được gởi sau đó sẽ được lưu trữ và có thể truy cập từ các máy tính khác.