Wikibooks:Sách tốt

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này trình bày chi tiết quá trình đề cử và chấp nhận một quyển sách vào danh sách các sách chọn lọc.

Các sách chọn lọc[sửa]

Các sách chọn lọc là các sách có chất lượng tốt mà người đọc có thể học được và là nguồn cảm hứng để cho các tác giả khác cải thiện nội dung những quyển sách của mình. Các sách được đề cử thành công vào danh sách các sách chọn lọc sẽ được luân phiên hiện trên Trang Chính và có thể ở cả trên các trang khác.

Các tiêu chuẩn[sửa]

Không có một tiêu chuẩn cụ thể nào có thể đánh giá một quyển sách đã 'đủ tốt' chưa để là sách chọn lọc, nhưng một vài ý tưởng chung là:

  1. Phù hợp với Wikibooks:Tủ sách mở Wikibooks là gì?, Wikibooks:Quan điểm trung lập, và Wikibooks:Nguyên tắc đặt tên trong xuyên suốt nội dung quyển sách.
  2. Có định hướng nhất định và phù hợp (đối tượng đọc giả, phạm vi, phong cách.v.v...).
  3. Sử dụng các hệ thống tổ chức Wikibooks một cách đúng và thích hợp.
  4. Đủ chính xác, đầy đủ và súc tích để có thể dạy và học một cách hiệu quả từ trạng thái hiện tại của quyển sách.
  5. Có một mục lục và các phương tiện hỗ trợ tra cứu thích hợp.
  6. Không có các vấn đề lớn như cần sắp xếp lại các đề mục, 'mồ côi' hoặc thiếu dẫn chứng, vi phạm bản quyền, nằm trong danh sách cần xóa, không được bảo quản, và có những tranh cãi chưa giải quyết được.

Nếu là sách Wikijunior thì còn cần thỏa mãn thêm những điều sau:

  1. Có nhiều hình ảnh
  2. Văn phong giản dị, dễ hiểu

Những sách chọn lọc mà không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn nữa nên được rút lại 'danh hiệu', cho đến khi cộng đồng thỏa mãn với chất lượng của nó. Quá trình rút lại này nên mềm dẻo và không nên bị quan trọng hóa quá mức.

Thảo luận[sửa]

Ai cũng có thể tự mình đề cử bất kỳ quyển sách nào vào danh sách các sách chọn lọc hoặc tham gia vào các thảo luận đề cử hiện có. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cho luận điểm của mình. Sức mạnh và chất lượng của các lập luận quyết định kết quả của cuộc thảo luận. Một người trung lập đứng bên ngoài sẽ xác định số đông nhất trí điều gì. Các lý lẽ hoặc giải thích nên có thêm {{đồng ý}}, {{phản đối}}, {{trung lập}}, hoặc đơn thuần là {{lời bình}} ở đằng trước để thuận tiện theo dõi.

Khi cộng đồng đã nhất trí đưa một quyển sách vào danh sách các sách chọn lọc, một bản mẫu {{Sách tốt}} (hoặc {{Sách trẻ em tốt}} ) cho sách đó sẽ được tạo và thêm vào một vị trí thích hợp để luân phiên hiển thị trên Trang Chính, bản mẫu {{Sách chọn lọc}} sẽ được thêm vào trang đầu của quyển sách, vào trang thảo luận hoặc những trang khác mà các đóng góp viên của sách đấy muốn.

Khi cộng đồng nhất trí loại một quyển sách khỏi danh sách các sách chọn lọc, bản mẫu {{Sách tốt}} hoặc {{Sách trẻ em tốt}} của quyển sách ấy sẽ được gỡ khỏi Trang Chính Wikibooks và bản mẫu {{Sách chọn lọc trước đây}} sẽ được thêm vào trang đầu của quyển sách, vào trang thảo luận hoặc những trang khác mà các đóng góp viên của quyển sách đấy muốn. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc thêm hoặc loại một quyển sách khỏi Trang Chính Wikibooks, bạn có thể hỏi một bảo quản viên.

{{Ứng cử viên sách chọn lọc}} hoặc {{đề nghị loại}} nên được thêm vào đầu trang của quyển sách đang được đề cử để thông báo và khuyến khích các đóng góp viên của quyển sách tham gia vào cuộc thảo luận. Các đề cử với mục đích xấu sẽ bị xóa ngay tức khắc. Các phê bình từ thảo luận đề cử trước của quyển sách nên được xem qua trước khi đề cử lại một quyển sách.

{{Sách tốt/TÊN SÁCH}} (hoặc {{Sách trẻ em tốt/TÊN SÁCH}} ) thường được dùng để thêm các sách chọn lọc vào Trang Chính Wikibooks, với TÊN SÁCH là tựa đề đầy đủ của quyển sách. {{Sách tốt}} và {{Sách trẻ em tốt}} cần một ảnh để làm bìa đại diện và một tóm tắt ngắn mô tả phạm vi của quyển sách cũng như đọc giả mà sách nhắm tới. {{Sách tốt/TÊN SÁCH}} và {{Sách trẻ em/TÊN SÁCH}} cũng có thể được thêm vào những trang tổ chức khác.