Bản mẫu:Đề nghị loại

Tủ sách mở Wikibooks
Một thành viên Wikibooks đã đề nghị loại quyển sách này khỏi danh sách các sách chọn lọc. Bạn có thể cho ý kiến của mình tại đây.