Bản mẫu:Đề nghị loại

Tủ sách mở Wikibooks
Featured article candidate.svg
Một thành viên Wikibooks đã đề nghị loại quyển sách này khỏi danh sách các sách chọn lọc. Bạn có thể cho ý kiến của mình tại đây.