Bản mẫu:Ứng cử viên sách chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks
Một thành viên Wikibooks đã đề cử quyển sách này vào danh sách các sách chọn lọc. Bạn có thể cho ý kiến của mình tại đây.