Wikibooks:Các sách chọn lọc/Bản mẫu

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này chứa các bản mẫu {{Sách tốt}}. Những bản mẫu này được dùng để 'quảng cáo' cho các sách chọn lọc. Các bản mẫu có thể được chỉnh sửa tại đây và các thay đổi sẽ được thể hiện ở tất cả những nơi mà chúng được sử dụng.

Nhớ sau khi tạo xong: