Bản mẫu:Sách tốt

Tủ sách mở Wikibooks
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Thông tin kỹ thuật[sửa]

Bản mẫu này lấy các tham số từ {{Sách tốt/trống}} rồi xử lý tạo ra bản quảng cáo cho các sách chọn lọc.

Sau khi tạo xong, bản quảng cáo sẽ được hiển thị thông qua Bản mẫu:Trang Chính/Sách chọn lọc.

Các bản mẫu liên quan[sửa]