Danh sách tiểu hành tinh/95901–96000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95901 2003 HY22 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
95902 2003 HL24 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95903 2003 HC27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
95904 2003 HO29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95905 2003 HE30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95906 2003 HJ30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
95907 2003 HE31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95908 2003 HX31 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95909 2003 HN32 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95910 2003 HE36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95911 2003 HK39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95912 2003 HN40 29/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95913 2003 HE41 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95914 2003 HT41 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
95915 2003 HM46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95916 2003 HU47 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95917 2003 HM48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95918 2003 HQ48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95919 2003 HC51 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95920 2003 HJ52 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
95921 2003 HJ53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
95922 2003 HK54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
95923 2003 HN55 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
95924 2003 JT3 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95925 2003 JF7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95926 2003 JC9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95927 2003 JP9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95928 Tonycook 2003 JO13 07/05/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
95929 2003 JG14 08/05/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
95930 2003 JC16 08/05/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
95931 2003 JT16 11/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
95932 2003 JE17 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95933 2003 KF 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95934 2003 KM2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95935 Grego 2003 KU8 25/05/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
95936 2003 KG17 26/05/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
95937 2003 KY18 28/05/2003 Needville J. Dellinger 5,6 km MPC · JPL
95938 2003 KJ20 31/05/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95939 Thagnesland 2003 KL20 30/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
95940 2003 LT2 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
95941 2003 LX3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
95942 2003 LU5 04/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
95943 2003 LY6 09/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
95944 2003 MN2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
95945 2003 MG5 26/06/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
95946 2003 MP7 27/06/2003 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
95947 2003 NG1 01/07/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
95948 2003 OS7 25/07/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
95949 2003 OX18 30/07/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
95950 2003 OZ18 30/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95951 Ernestopalomba 2003 QG6 18/08/2003 Campo Imperatore F. Bernardi 11 km MPC · JPL
95952 2003 QP12 22/08/2003 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
95953 2003 QV19 22/08/2003 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
95954 Bayzoltán 2003 QQ29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 6,4 km MPC · JPL
95955 Claragianni 2003 QX32 21/08/2003 Campo Imperatore E. Palomba 8,4 km MPC · JPL
95956 2003 RG12 13/09/2003 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
95957 2003 SU101 20/09/2003 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
95958 2003 SW167 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
95959 Covadonga 2003 SU224 28/09/2003 La Cañada J. Lacruz 5,1 km MPC · JPL
95960 2003 SX282 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95961 2003 UF185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95962 Copito 2003 WZ87 19/11/2003 Begues J. Manteca 6,7 km MPC · JPL
95963 2004 KE4 16/05/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95964 2004 KL6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95965 2004 KP16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95966 2004 KW16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
95967 2004 LZ3 10/06/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95968 2004 LR8 12/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95969 2004 LS8 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95970 2004 LT8 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95971 2004 LU8 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95972 2004 LX8 12/06/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
95973 2004 LQ16 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95974 2004 LU17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95975 2004 LX17 14/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95976 2004 LY17 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95977 2004 LY21 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95978 2004 LT22 14/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95979 2004 LZ25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95980 Haroldhill 2004 LE30 14/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
95981 2004 LK30 13/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95982 Beish 2004 MH6 19/06/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
95983 2004 MB7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
95984 2004 NT1 09/07/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95985 2004 NV1 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95986 2004 NU2 10/07/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95987 2004 NH3 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95988 2004 NJ4 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95989 2004 NT4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95990 2004 NC7 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95991 2004 ND7 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95992 2004 NF8 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95993 2004 NG10 09/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95994 2004 NB11 10/07/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
95995 2004 NC11 10/07/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
95996 2004 NR12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95997 2004 NZ16 11/07/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95998 2004 NP17 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95999 2004 NX21 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96000 2004 NU22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL