Danh sách tiểu hành tinh/89901–90000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89901 2002 CD299 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89902 2002 CA306 04/02/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
89903 Post 2002 DL3 20/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 8,4 km MPC · JPL
89904 2002 DO5 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
89905 2002 DN7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89906 2002 DQ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
89907 2002 DT7 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89908 2002 DK17 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
89909 Linie 2002 ET2 08/03/2002 Kleť KLENOT 5,2 km MPC · JPL
89910 2002 ED5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
89911 2002 ER8 09/03/2002 Kvistaberg UDAS 4,7 km MPC · JPL
89912 2002 EY13 05/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
89913 2002 EC24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
89914 2002 EQ25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
89915 2002 ED32 09/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89916 2002 EN32 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
89917 2002 ET32 11/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
89918 2002 ER33 11/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
89919 2002 EF35 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89920 2002 EN41 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89921 2002 EH45 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
89922 2002 EV45 11/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
89923 2002 EN47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
89924 2002 ED51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
89925 2002 EY52 09/03/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
89926 2002 EH53 13/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89927 2002 EP61 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
89928 2002 EB70 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89929 2002 EO75 14/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89930 2002 EN80 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89931 2002 EF84 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89932 2002 EV85 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89933 2002 EA89 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89934 2002 EH95 14/03/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
89935 2002 EL138 12/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
89936 2002 EK152 15/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
89937 2002 FP1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 11 km MPC · JPL
89938 2002 FR4 19/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
89939 2002 FV7 16/03/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89940 2002 FG8 16/03/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
89941 2002 FZ20 19/03/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
89942 2002 FA23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
89943 2002 FG29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89944 2002 FD32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
89945 2002 GZ33 01/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
89946 2002 GP39 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
89947 2002 GQ48 04/04/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
89948 2002 GJ57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
89949 2002 GS118 12/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
89950 2002 GJ133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89951 2002 GU154 13/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
89952 2002 JB20 06/05/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
89953 2002 JZ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89954 2002 JY98 13/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89955 2002 JA119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
89956 Leibacher 2002 LJ5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
89957 2002 LQ41 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89958 2002 LY45 14/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89959 2002 NT7 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89960 2002 ND35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89961 2002 PC72 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89962 2002 PL128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89963 2002 QH6 18/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89964 2002 QZ24 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89965 2002 RX7 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
89966 2002 RX24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
89967 2002 RD65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89968 2002 RY81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89969 2002 RW87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89970 2002 RQ90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89971 2002 RX105 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89972 2002 RB108 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89973 Aranyjános 2002 RR117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
89974 2002 RA150 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
89975 2002 RH191 12/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
89976 2002 SQ21 26/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89977 2002 TX3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
89978 2002 TA27 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89979 2002 TP27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89980 2002 TV27 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89981 2002 TL30 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89982 2002 TU35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89983 2002 TE36 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89984 2002 TR38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89985 2002 TT41 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89986 2002 TV45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89987 2002 TX48 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89988 2002 TJ49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89989 2002 TV49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89990 2002 TP54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89991 2002 TC56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
89992 2002 TS66 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89993 2002 TV66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89994 2002 TK68 08/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89995 2002 TL72 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89996 2002 TK79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89997 2002 TO79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89998 2002 TN83 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89999 2002 TU89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
90000 2002 TK102 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL