Danh sách tiểu hành tinh/90001–90100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90001 2002 TV111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90002 2002 TL142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90003 2002 TP143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90004 2002 TT144 05/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
90005 2002 TM156 05/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
90006 2002 TU176 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90007 2002 TE179 13/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
90008 2002 TV185 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
90009 2002 TQ200 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90010 2002 TS202 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90011 2002 TU206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
90012 2002 TA211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90013 2002 TM240 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90014 2002 TO260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90015 2002 TX264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90016 2002 TY265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90017 2002 TW266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90018 2002 TP275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90019 2002 TV283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90020 2002 TV285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90021 2002 TR286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90022 Apache Point 2002 TL371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
90023 2002 UP2 28/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90024 2002 UT7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90025 2002 UV7 28/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
90026 2002 UM8 28/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90027 2002 UM18 30/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
90028 2002 UQ20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90029 2002 UY21 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
90030 2002 UM22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
90031 2002 UH25 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
90032 2002 UM28 30/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
90033 2002 UT31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
90034 2002 UO32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
90035 2002 UQ34 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
90036 2002 US37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90037 2002 UL41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
90038 2002 UY44 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90039 2002 UN48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90040 2002 UN49 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90041 2002 VU 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90042 2002 VW1 01/11/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
90043 2002 VD2 02/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90044 2002 VN2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90045 2002 VC6 04/11/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
90046 2002 VF12 02/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90047 2002 VT15 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90048 2002 VL16 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90049 2002 VM18 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
90050 2002 VQ23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90051 2002 VN25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90052 2002 VA27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90053 2002 VL28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90054 2002 VC31 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90055 2002 VY36 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
90056 2002 VP38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90057 2002 VH48 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90058 2002 VC54 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90059 2002 VW56 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90060 2002 VR62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90061 2002 VK63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90062 2002 VQ64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
90063 2002 VW64 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
90064 2002 VV65 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90065 2002 VQ74 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
90066 2002 VF76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90067 2002 VS76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90068 2002 VV77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90069 2002 VK79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90070 2002 VN79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90071 2002 VJ81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90072 2002 VV81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90073 2002 VH83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90074 2002 VK84 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90075 2002 VU94 13/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90076 2002 VS95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
90077 2002 VS96 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90078 2002 VX97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90079 2002 VN105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90080 2002 VW107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90081 2002 VS109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90082 2002 VO114 13/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90083 2002 VB115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
90084 2002 VC116 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90085 2002 VE118 14/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90086 2002 VL135 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90087 2002 WS2 23/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
90088 2002 WP6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90089 2002 WH12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90090 2002 WK14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90091 2002 XG2 01/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90092 2002 XM4 01/12/2002 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
90093 2002 XS5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90094 2002 XV5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90095 2002 XB7 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90096 2002 XO9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90097 2002 XU9 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
90098 2002 XV9 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90099 2002 XL10 02/12/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
90100 2002 XP13 03/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL