Danh sách tiểu hành tinh/90901–91000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90901 1997 EJ5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
90902 1997 EO5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90903 1997 EH9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
90904 1997 EQ11 04/03/1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
90905 1997 EJ21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90906 1997 EV36 05/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90907 1997 GX 03/04/1997 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
90908 1997 GJ1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90909 1997 GD3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
90910 1997 GF6 02/04/1997 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90911 1997 GF13 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90912 1997 GQ33 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90913 1997 HK7 30/04/1997 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
90914 1997 HQ11 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
90915 1997 HP13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90916 1997 LR 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90917 1997 NU2 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90918 Jasinski 1997 PF1 02/08/1997 Castres A. Klotz 1,8 km MPC · JPL
90919 1997 PA5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
90920 1997 QM3 30/08/1997 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
90921 1997 QP4 22/08/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
90922 1997 RN2 04/09/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
90923 1997 RV3 01/09/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
90924 1997 RX3 01/09/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
90925 1997 RK5 08/09/1997 Yatsuka H. Abe 1,8 km MPC · JPL
90926 Stáhalík 1997 SH1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
90927 1997 SU4 25/09/1997 Dossobuono L. Lai 1,7 km MPC · JPL
90928 1997 SS8 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90929 1997 SQ18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90930 1997 SL24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90931 1997 SR32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
90932 1997 TC1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
90933 1997 TX7 05/10/1997 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
90934 1997 TD10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
90935 1997 TW17 06/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,5 km MPC · JPL
90936 Neronet 1997 TN19 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,6 km MPC · JPL
90937 Josefdufek 1997 TP19 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
90938 1997 TE22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90939 1997 TV22 06/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90940 1997 TR23 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
90941 1997 TW23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90942 1997 TS24 09/10/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
90943 1997 UX2 24/10/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
90944 Pujol 1997 UG3 25/10/1997 Castres A. Klotz 1,7 km MPC · JPL
90945 1997 UE5 22/10/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
90946 1997 UX16 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
90947 1997 UD24 30/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 2,0 km MPC · JPL
90948 1997 VF4 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
90949 1997 VB5 06/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
90950 1997 VH5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
90951 1997 VX6 06/11/1997 Chichibu N. Satō 1,4 km MPC · JPL
90952 1997 VD7 01/11/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
90953 Hideosaitou 1997 VA9 07/11/1997 Nanyo T. Okuni 4,5 km MPC · JPL
90954 1997 WW1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
90955 1997 WB2 19/11/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
90956 1997 WB3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
90957 1997 WS4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90958 1997 WQ12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90959 1997 WW14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
90960 1997 WH16 28/11/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
90961 1997 WY17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90962 1997 WE19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90963 1997 WW20 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90964 1997 WF22 28/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
90965 1997 WC23 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90966 1997 WN24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90967 1997 WV27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
90968 1997 WG28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90969 1997 WR33 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90970 1997 WY34 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90971 1997 WR35 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90972 1997 WX35 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90973 1997 WA36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90974 1997 WH36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90975 1997 WF37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90976 1997 WH38 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90977 1997 WS41 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90978 1997 WY45 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90979 1997 WS49 26/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90980 1997 WM53 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90981 1997 WY54 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90982 1997 XE2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
90983 1997 XU5 06/12/1997 Bédoin P. Antonini 1,6 km MPC · JPL
90984 1997 XF6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
90985 1997 XQ6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
90986 1997 XS10 08/12/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
90987 1997 XM11 15/12/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
90988 1997 XS13 04/12/1997 La Silla UDTS 1,4 km MPC · JPL
90989 1997 YP 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
90990 1997 YT3 22/12/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
90991 1997 YU10 24/12/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
90992 1997 YW10 24/12/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
90993 1997 YA15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90994 1997 YH18 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
90995 1998 AK 02/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
90996 1998 AQ7 08/01/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,7 km MPC · JPL
90997 1998 BC 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
90998 1998 BU 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
90999 1998 BE6 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
91000 1998 BO7 24/01/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL