Danh sách tiểu hành tinh/89801–89900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89801 2002 AM151 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89802 2002 AC155 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89803 2002 AD155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89804 2002 AO157 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89805 2002 AM159 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89806 2002 AL160 13/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89807 2002 AY160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89808 2002 AC162 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89809 2002 AM166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89810 2002 AF170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89811 2002 AH176 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89812 2002 AK178 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89813 2002 AR181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
89814 2002 AX181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
89815 2002 AB186 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89816 2002 AN187 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89817 2002 AB189 10/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89818 Jureskvarč 2002 AX203 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
89819 2002 BN1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
89820 2002 BX2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
89821 2002 BM3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
89822 2002 BW3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
89823 2002 BE9 18/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89824 2002 BP11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89825 2002 BA15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89826 2002 BH15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89827 2002 BE22 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89828 2002 BY28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
89829 2002 BQ29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
89830 2002 CE 01/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89831 2002 CW4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,5 km MPC · JPL
89832 2002 CQ5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
89833 2002 CE8 04/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
89834 2002 CB10 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89835 2002 CM12 07/02/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 2,9 km MPC · JPL
89836 2002 CM15 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
89837 2002 CZ23 06/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
89838 2002 CJ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
89839 2002 CE32 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89840 2002 CV37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89841 2002 CM41 07/02/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
89842 2002 CZ48 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
89843 2002 CT58 13/02/2002 Farpoint G. Hug 5,2 km MPC · JPL
89844 2002 CP64 06/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
89845 2002 CQ64 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
89846 2002 CK69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89847 2002 CN72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89848 2002 CK73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89849 2002 CF76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89850 2002 CD77 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89851 2002 CE80 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89852 2002 CY82 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
89853 2002 CJ84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89854 2002 CC89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89855 2002 CZ92 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89856 2002 CE93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89857 2002 CL95 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89858 2002 CK96 07/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
89859 2002 CS117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
89860 2002 CL120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89861 2002 CF124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89862 2002 CM125 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89863 2002 CV126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89864 2002 CH128 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89865 2002 CP129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89866 2002 CW130 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89867 2002 CP139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89868 2002 CO141 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
89869 2002 CB142 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89870 2002 CS142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89871 2002 CU143 09/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
89872 2002 CZ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
89873 2002 CT158 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89874 2002 CL160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89875 2002 CP173 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
89876 2002 CF182 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89877 2002 CD199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89878 2002 CL207 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
89879 2002 CH211 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89880 2002 CZ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89881 2002 CG219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89882 2002 CS221 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89883 2002 CS223 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89884 2002 CS226 05/02/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
89885 2002 CP228 06/02/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
89886 2002 CT230 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 16 km MPC · JPL
89887 2002 CD238 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89888 2002 CW239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89889 2002 CD245 13/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89890 2002 CX248 15/02/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
89891 2002 CQ256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89892 2002 CE257 05/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
89893 2002 CX265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
89894 2002 CO272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
89895 2002 CY274 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89896 2002 CG275 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
89897 2002 CC279 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89898 2002 CY279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
89899 2002 CT291 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
89900 2002 CJ293 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL