Danh sách tiểu hành tinh/84901–85000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84901 2003 TF13 15/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84902 Porrentruy 2003 UU11 17/10/2003 Vicques M. Ory 8,1 km MPC · JPL
84903 2003 UM38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
84904 2003 UD57 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84905 2003 UD98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
84906 2003 UU132 19/10/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
84907 2003 UQ138 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84908 2003 UR138 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84909 2003 US138 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84910 2003 UG190 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84911 2003 UH190 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
84912 2003 UP222 22/10/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
84913 2003 UG226 22/10/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84914 2003 UP235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
84915 2003 UT247 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
84916 2003 UO251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
84917 2003 UX259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84918 2003 UQ260 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84919 Karinthy 2003 VH 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 5,7 km MPC · JPL
84920 2003 VM1 06/11/2003 Ondřejov J. Manek 3,0 km MPC · JPL
84921 Morkoláb 2003 VN1 09/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,9 km MPC · JPL
84922 2003 VS2 14/11/2003 Palomar NEAT 640 km MPC · JPL
84923 2003 VZ3 14/11/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84924 2003 VB6 15/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
84925 2003 VL9 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
84926 Marywalker 2003 WR3 16/11/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
84927 2003 WT9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
84928 Oliversacks 2003 WE13 16/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
84929 2003 WJ19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84930 2003 WX21 21/11/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
84931 2003 WG73 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
84932 2003 WE77 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84933 2003 WM77 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84934 2003 WH83 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84935 2003 WT87 22/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84936 2003 WJ121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84937 2003 WX123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84938 2003 WQ127 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84939 2003 WO130 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84940 2003 WL138 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84941 2003 WE142 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84942 2003 WJ142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84943 Timothylinn 2003 WC148 23/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
84944 2003 WL153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
84945 Solosky 2003 WP153 27/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
84946 2003 WS161 30/11/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84947 2003 WX169 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84948 2003 WN170 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84949 2003 WE171 21/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
84950 2003 XJ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
84951 Kenwilson 2003 XX4 01/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
84952 2003 XD5 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84953 2003 XE5 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84954 2003 XY7 03/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84955 2003 XB9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84956 2003 XL11 12/12/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
84957 2003 XN13 14/12/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84958 2003 XS13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84959 2003 XF18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
84960 2003 XS21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
84961 2003 XU21 15/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84962 2003 YM9 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 11 km MPC · JPL
84963 2003 YN13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
84964 2003 YF14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84965 2003 YV16 17/12/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
84966 2003 YW16 17/12/2003 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
84967 2003 YX16 17/12/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84968 2003 YW17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84969 2003 YB18 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
84970 2003 YA23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84971 2003 YZ23 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84972 2003 YM28 17/12/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
84973 2003 YO28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
84974 2003 YB39 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84975 2003 YG43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84976 2003 YM43 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84977 2003 YN53 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84978 2003 YY53 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84979 2003 YU64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84980 2003 YZ64 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84981 2003 YB65 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84982 2003 YM65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84983 2003 YO65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84984 2003 YL66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84985 2003 YU66 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84986 2003 YC83 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
84987 2003 YK83 18/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
84988 2003 YY88 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84989 2003 YD89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84990 2003 YC90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
84991 Bettyphilpotts 2003 YM94 22/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
84992 2003 YM100 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84993 2003 YL102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84994 Amysimon 2003 YW106 22/12/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
84995 Zselic 2003 YB108 26/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,1 km MPC · JPL
84996 Hortobágy 2003 YW110 26/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 5,6 km MPC · JPL
84997 2003 YP118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
84998 2003 YD123 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84999 2003 YM123 27/12/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
85000 2003 YA125 27/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL