Danh sách tiểu hành tinh/85901–86000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85901 1999 CM66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85902 1999 CS66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85903 1999 CD70 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85904 1999 CH70 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85905 1999 CY73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85906 1999 CT74 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85907 1999 CV83 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85908 1999 CE85 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85909 1999 CJ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85910 1999 CZ86 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85911 1999 CY91 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
85912 1999 CL93 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85913 1999 CQ94 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85914 1999 CM95 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85915 1999 CU97 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
85916 1999 CT98 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85917 1999 CV98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85918 1999 CD100 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85919 1999 CH100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85920 1999 CJ100 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85921 1999 CV101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
85922 1999 CB103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85923 1999 CF105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85924 1999 CM107 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85925 1999 CV109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85926 1999 CV115 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
85927 1999 CQ117 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
85928 1999 CB120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85929 1999 CJ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85930 1999 CL122 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85931 1999 CK123 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
85932 1999 CS141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85933 1999 CO146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85934 1999 CF148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85935 1999 CG149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85936 1999 CH149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85937 1999 DL1 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85938 1999 DJ4 24/02/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
85939 1999 DN5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85940 1999 DS8 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
85941 1999 DC9 18/02/1999 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
85942 1999 EB6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85943 1999 EJ7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85944 1999 EM7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85945 1999 EB8 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85946 1999 EJ8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85947 1999 ET11 12/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
85948 1999 EP13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85949 1999 EX14 10/03/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
85950 1999 FQ7 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
85951 1999 FX9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
85952 1999 FW12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
85953 1999 FK21 24/03/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
85954 1999 FY23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85955 1999 FB29 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
85956 1999 FT35 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85957 1999 FZ38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85958 1999 FU42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85959 1999 FV42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85960 1999 FR50 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85961 1999 FV51 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85962 1999 FJ53 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85963 1999 FD57 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85964 1999 FZ57 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85965 1999 FW60 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
85966 1999 FD62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
85967 1999 GK1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
85968 1999 GB2 08/04/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL
85969 1999 GP2 08/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,5 km MPC · JPL
85970 Fundaçãoterra 1999 GB4 11/04/1999 Wykrota C. Jacques 4,4 km MPC · JPL
85971 1999 GW5 15/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,3 km MPC · JPL
85972 1999 GJ7 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
85973 1999 GP19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85974 1999 GF21 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85975 1999 GD33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85976 1999 GR33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85977 1999 GZ42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85978 1999 GD45 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
85979 1999 GH59 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85980 1999 HG3 20/04/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
85981 1999 HS3 18/04/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
85982 1999 HQ6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85983 1999 HX7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
85984 1999 HV10 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
85985 1999 JW 05/05/1999 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
85986 1999 JX 06/05/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
85987 1999 JT5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85988 1999 JX5 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85989 1999 JD6 12/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
85990 1999 JV6 13/05/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
85991 1999 JJ16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85992 1999 JR17 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85993 1999 JU28 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85994 1999 JV41 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85995 1999 JT56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
85996 1999 JO65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85997 1999 JB69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85998 1999 JH69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85999 1999 JY72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86000 1999 JT78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL