Danh sách tiểu hành tinh/83901–84000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83901 2001 US163 17/10/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83902 2001 UX164 23/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83903 2001 UR166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
83904 2001 UB173 18/10/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83905 2001 UY182 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83906 2001 UL183 16/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83907 2001 UD184 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83908 2001 UT186 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83909 2001 UB189 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83910 2001 UA210 20/10/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
83911 2001 UV219 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83912 2001 VH1 07/11/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83913 2001 VF6 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83914 2001 VA7 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83915 2001 VF7 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83916 2001 VS8 09/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83917 2001 VB11 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83918 2001 VJ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83919 2001 VX12 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83920 2001 VX15 06/11/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83921 2001 VB16 08/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83922 2001 VK16 10/11/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
83923 2001 VR16 10/11/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
83924 2001 VZ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83925 2001 VS25 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83926 2001 VS37 09/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83927 2001 VD48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83928 2001 VJ50 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83929 2001 VF51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83930 2001 VY56 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83931 2001 VO58 10/11/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83932 2001 VD74 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83933 2001 VJ74 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83934 2001 VZ74 08/11/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
83935 2001 VV86 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83936 2001 VY86 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83937 2001 VU89 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83938 2001 VO93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83939 2001 VX105 12/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83940 2001 VD122 13/11/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
83941 2001 WD 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
83942 2001 WC12 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83943 2001 WK14 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83944 2001 WM17 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83945 2001 WO21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83946 2001 WR26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83947 2001 WT36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83948 2001 WN37 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83949 2001 WP45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83950 2001 WV69 20/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83951 2001 WG74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83952 2001 WO80 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83953 2001 WA97 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
83954 2001 WU98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83955 2001 XR6 08/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
83956 Panuzzo 2001 XX30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 6,5 km MPC · JPL
83957 2001 XO35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83958 2001 XA36 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83959 2001 XD80 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83960 2001 XB84 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83961 2001 XQ113 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83962 2001 XW123 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83963 2001 XM202 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83964 2001 XL256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83965 2001 XU256 07/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83966 2001 YX13 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83967 2001 YG111 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
83968 2001 YY114 17/12/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
83969 2001 YW127 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83970 2001 YQ132 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83971 2002 AU25 09/01/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83972 2002 AZ34 09/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,7 km MPC · JPL
83973 2002 AS181 05/01/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
83974 2002 AV181 05/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83975 2002 AD184 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
83976 2002 CA15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
83977 2002 CE89 07/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
83978 2002 CC202 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
83979 2002 EW5 11/03/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
83980 2002 EP9 10/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
83981 2002 EJ22 10/03/2002 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
83982 Crantor 2002 GO9 12/04/2002 Palomar NEAT 77 km MPC · JPL
83983 2002 GE39 04/04/2002 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
83984 2002 GL77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
83985 2002 JV42 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83986 2002 JS101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83987 2002 LR32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,1 km MPC · JPL
83988 2002 LC34 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83989 2002 MF1 17/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83990 2002 MM1 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83991 2002 MS1 20/06/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83992 2002 MG3 25/06/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
83993 2002 MM3 19/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83994 2002 NJ12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
83995 2002 NH13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
83996 2002 NP18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83997 2002 NK19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
83998 2002 NA24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83999 2002 NV26 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84000 2002 NG27 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL