Danh sách tiểu hành tinh/84001–84100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84001 2002 NE29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
84002 2002 NB38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84003 2002 NA52 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84004 2002 OT3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
84005 2002 OC4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84006 2002 OJ4 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84007 2002 OK12 23/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84008 2002 OP14 18/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84009 2002 OM22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
84010 2002 OZ23 28/07/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
84011 Jean-Claude 2002 OB25 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 8,4 km MPC · JPL
84012 Deluise 2002 PR 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
84013 2002 PZ5 04/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84014 2002 PG30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84015 Efthymiopoulos 2002 PV34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
84016 2002 PE37 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84017 2002 PF37 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84018 2002 PL37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84019 2002 PN37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84020 2002 PZ40 04/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84021 2002 PC41 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84022 2002 PR41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84023 2002 PX41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84024 2002 PB42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84025 2002 PN42 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84026 2002 PO42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84027 2002 PE44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84028 2002 PN44 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84029 2002 PT44 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84030 2002 PY44 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84031 2002 PZ45 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84032 2002 PQ46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84033 2002 PT46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84034 2002 PL49 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84035 2002 PX49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84036 2002 PF50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84037 2002 PH50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84038 2002 PQ50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84039 2002 PW50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84040 2002 PK54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84041 2002 PL55 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84042 2002 PQ56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84043 2002 PA57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84044 2002 PB58 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84045 2002 PN58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84046 2002 PF59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84047 2002 PZ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84048 2002 PS60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84049 2002 PU60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84050 2002 PY60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84051 2002 PL63 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84052 2002 PB69 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84053 2002 PS71 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84054 2002 PE84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84055 2002 PM84 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84056 2002 PK86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84057 2002 PL93 14/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84058 2002 PQ101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84059 2002 PV104 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
84060 2002 PV112 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84061 2002 PJ113 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84062 2002 PQ117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84063 2002 PC122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
84064 2002 PK126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84065 2002 PQ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84066 2002 PM133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84067 2002 PN135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84068 2002 PK138 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84069 2002 PL138 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84070 2002 PE139 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84071 2002 PC142 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84072 2002 PP142 01/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84073 2002 PY158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
84074 2002 PN163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
84075 Peterpatricia 2002 PL165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
84076 2002 QN 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
84077 2002 QH1 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84078 2002 QA2 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84079 2002 QD5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84080 2002 QU7 19/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
84081 2002 QH9 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84082 2002 QA18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84083 2002 QC18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84084 2002 QT21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84085 2002 QU24 27/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84086 2002 QW26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
84087 2002 QR28 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84088 2002 QQ29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84089 2002 QB38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
84090 2002 QL40 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
84091 2002 QM45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84092 2002 QR46 31/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84093 2002 QS46 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84094 2002 QB47 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84095 Davidjohn 2002 QV48 20/08/2002 Palomar R. Matson 4,1 km MPC · JPL
84096 Reginaldglenice 2002 QD58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
84097 2002 RY1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84098 2002 RV2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84099 2002 RF3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84100 Farnocchia 2002 RP8 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL