Danh sách tiểu hành tinh/78901–79000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78901 2003 ST66 19/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
78902 2003 SM67 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78903 2003 SP79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
78904 2003 SE81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
78905 Seanokeefe 2003 SK85 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78906 2003 SY85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
78907 2003 SR90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78908 2003 ST90 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78909 2003 SF95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78910 2003 SJ97 19/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
78911 2003 SY97 19/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
78912 2003 SK99 19/09/2003 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
78913 2003 SP99 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
78914 2003 SF101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78915 2003 SW101 20/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78916 2003 SX104 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78917 2003 SG106 20/09/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
78918 2003 SR107 20/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78919 2003 SG108 20/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78920 2003 SM108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78921 2003 SP108 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78922 2003 SL109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
78923 2003 SA111 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78924 2003 SD111 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78925 2003 SC112 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
78926 2003 SC126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
78927 2003 SN128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
78928 2003 SR128 20/09/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
78929 2003 SL137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
78930 2003 SE142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78931 2003 SN142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78932 2003 SU144 19/09/2003 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
78933 2003 SB145 19/09/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
78934 2003 SM147 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
78935 2003 SF148 16/09/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78936 2003 SG154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
78937 2003 SZ155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
78938 2003 SR156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78939 2003 SF161 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78940 2003 SD167 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78941 2003 SN169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
78942 2003 SA171 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78943 2003 SL171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
78944 2003 SD173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78945 2003 SY189 24/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78946 2003 SY191 19/09/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
78947 2003 SD192 19/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78948 2003 SM192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,3 km MPC · JPL
78949 2003 SU199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
78950 2003 SC204 22/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78951 2003 SM205 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
78952 2003 SG214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
78953 2003 SC217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
78954 2003 SK218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
78955 2003 SQ221 26/09/2003 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
78956 2003 ST223 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
78957 2003 SE226 26/09/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78958 2003 SU228 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78959 2003 SL232 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
78960 2003 SX237 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
78961 2003 SM245 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78962 2003 SP249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78963 2003 SR250 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78964 2003 SR251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78965 2003 SY272 27/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78966 2003 SO275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78967 2003 SK277 30/09/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78968 2003 SL291 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78969 2003 SO294 28/09/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
78970 2003 SB298 18/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
78971 2003 SA303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78972 2003 SH304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78973 2003 ST306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78974 2003 SF307 26/09/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
78975 2003 SK313 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78976 2003 TO14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
78977 2003 TL18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
78978 2003 UX22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
78979 2003 UC24 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
78980 2003 UH36 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78981 2003 UB40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
78982 2003 UN47 16/10/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78983 2003 UA49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
78984 2003 UR49 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
78985 2003 UH52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
78986 2003 UY65 16/10/2003 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
78987 2003 UD66 16/10/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
78988 2003 UQ86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78989 2003 UF95 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
78990 2003 UJ102 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78991 2003 UH169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78992 2003 UC188 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78993 2003 UK208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
78994 2003 UR224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
78995 2047 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
78996 2080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
78997 2121 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
78998 2504 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
78999 2614 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
79000 2689 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL