Danh sách tiểu hành tinh/77901–78000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77901 2001 TQ141 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
77902 2001 TY141 10/10/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
77903 2001 TQ142 10/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77904 2001 TV144 10/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77905 2001 TR147 10/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
77906 2001 TU162 11/10/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
77907 2001 TC202 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77908 2001 TW203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77909 2001 TE210 13/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77910 2001 TV235 15/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77911 2001 TB239 15/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77912 2001 TF239 15/10/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
77913 2001 UT22 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
77914 2001 UE188 17/10/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
77915 2001 VE36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77916 2001 WL87 19/11/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
77917 2002 BS20 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
77918 2002 BP21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77919 2002 CO244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77920 2002 EU9 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77921 2002 EA12 15/03/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
77922 2002 EO66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77923 2002 EL74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77924 2002 ES88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77925 2002 EL98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77926 2002 EJ140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
77927 2002 FK6 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77928 2002 GF3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77929 2002 GO7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77930 2002 GR10 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,1 km MPC · JPL
77931 2002 GO19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77932 2002 GC21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77933 2002 GE21 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77934 2002 GN22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
77935 2002 GM54 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
77936 2002 GR63 08/04/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
77937 2002 GN64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77938 2002 GB83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77939 2002 GA88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77940 2002 GP88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77941 2002 GH89 10/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
77942 2002 GV90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
77943 2002 GA94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77944 2002 GA96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77945 2002 GL96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77946 2002 GO100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77947 2002 GW104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77948 2002 GH116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77949 2002 GM132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77950 2002 GG134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77951 2002 GK141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
77952 2002 GU141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77953 2002 GO143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
77954 2002 GZ176 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77955 2002 HX1 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77956 2002 HR8 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
77957 2002 HF9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77958 2002 HR10 21/04/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
77959 2002 HX11 29/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
77960 2002 HB13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77961 2002 HP13 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77962 2002 JA1 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
77963 2002 JP1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
77964 2002 JT1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
77965 2002 JC2 01/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
77966 2002 JJ5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
77967 2002 JK5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
77968 2002 JM7 04/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
77969 2002 JX7 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
77970 2002 JB10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77971 Donnolo 2002 JA11 07/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
77972 2002 JF11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77973 2002 JR11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77974 2002 JD13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
77975 2002 JL18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77976 2002 JN19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
77977 2002 JB21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77978 2002 JD21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
77979 2002 JU21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
77980 2002 JV22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77981 2002 JK24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77982 2002 JF27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77983 2002 JU27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77984 2002 JO28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77985 2002 JM29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77986 2002 JX30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77987 2002 JY30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77988 2002 JR31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77989 2002 JP33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77990 2002 JV33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77991 2002 JH34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77992 2002 JD35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77993 2002 JE35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77994 2002 JY39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
77995 2002 JJ40 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77996 2002 JW41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77997 2002 JD43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77998 2002 JB48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77999 2002 JD48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78000 2002 JS48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL