Danh sách tiểu hành tinh/78801–78900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78801 2003 AK88 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78802 2003 CC16 07/02/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78803 2003 MK5 26/06/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78804 2003 NY8 01/07/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78805 2003 NN9 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
78806 2003 OM5 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
78807 2003 OR13 28/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78808 2003 OY14 22/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78809 2003 OR22 30/07/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78810 2003 ON31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78811 2003 PD 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78812 2003 PC1 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78813 2003 PT3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78814 2003 PX3 02/08/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
78815 2003 PN6 01/08/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78816 Caripito 2003 PZ9 04/08/2003 Needville J. Dellinger 5,3 km MPC · JPL
78817 2003 QO1 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78818 2003 QR5 17/08/2003 Kvistaberg UDAS 7,7 km MPC · JPL
78819 2003 QQ6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
78820 2003 QT6 20/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78821 2003 QB11 20/08/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
78822 2003 QO12 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
78823 2003 QA13 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78824 2003 QS13 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
78825 2003 QF14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
78826 2003 QE17 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78827 2003 QS18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78828 2003 QB21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
78829 2003 QA22 20/08/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78830 Simonadirubbo 2003 QV24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
78831 2003 QT25 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78832 2003 QN26 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
78833 2003 QU28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78834 2003 QM35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
78835 2003 QH37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78836 2003 QT39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78837 2003 QG43 22/08/2003 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
78838 2003 QY43 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
78839 2003 QM44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78840 2003 QE47 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78841 2003 QG47 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78842 2003 QH47 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
78843 2003 QL50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78844 2003 QO51 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
78845 2003 QZ53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78846 2003 QN56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78847 2003 QS56 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78848 2003 QH61 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78849 2003 QB62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78850 2003 QC62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78851 2003 QE62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78852 2003 QR62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78853 2003 QN64 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
78854 2003 QP64 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78855 2003 QU66 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78856 2003 QR68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78857 2003 QO70 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
78858 2003 QX73 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78859 2003 QW76 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78860 2003 QH77 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78861 2003 QN77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78862 2003 QS77 24/08/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
78863 2003 QJ78 24/08/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
78864 2003 QN78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78865 2003 QX78 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
78866 2003 QQ79 27/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78867 2003 QE81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
78868 2003 QE87 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78869 2003 QV88 25/08/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78870 2003 QO94 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78871 2003 QS95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
78872 2003 QP102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
78873 2003 QX103 31/08/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78874 2003 QE105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78875 2003 RH1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78876 2003 RE7 04/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
78877 2003 RO10 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78878 2003 RK13 15/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78879 2003 RK15 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78880 2003 RR16 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
78881 2003 RL22 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
78882 2003 RD23 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78883 2003 RJ25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78884 2003 SW2 16/09/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
78885 2003 SZ11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
78886 2003 SC12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
78887 2003 SS32 17/09/2003 Črni Vrh J. Skvarč 2,0 km MPC · JPL
78888 2003 SC33 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78889 2003 SA36 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78890 2003 SV39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78891 2003 SH40 16/09/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
78892 2003 SH46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78893 2003 SJ48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
78894 2003 SM49 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78895 2003 SH53 19/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78896 2003 SH57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
78897 2003 SB58 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
78898 2003 SS58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
78899 2003 SA62 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78900 2003 SM65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL