Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/76901–77000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76901 2000 YE110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76902 2000 YT110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76903 2000 YV111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76904 2000 YO112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76905 2000 YU116 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76906 2000 YC120 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
76907 2000 YO123 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76908 2000 YG126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
76909 2000 YK127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76910 2000 YX128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76911 2000 YC133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
76912 2000 YZ135 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
76913 2000 YO138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
76914 2000 YP138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
76915 2000 YC139 27/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
76916 2001 AB 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
76917 2001 AN4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76918 2001 AC5 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76919 2001 AE12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76920 2001 AM12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76921 2001 AA15 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76922 2001 AH15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76923 2001 AN16 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76924 2001 AJ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76925 2001 AQ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76926 2001 AA24 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76927 2001 AJ25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76928 2001 AP25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76929 2001 AX34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76930 2001 AE39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
76931 2001 AB40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
76932 2001 AN42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
76933 2001 AE44 06/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76934 2001 AS44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
76935 2001 AY44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
76936 2001 AF49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76937 2001 BA1 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
76938 2001 BR1 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
76939 2001 BF3 17/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
76940 2001 BR3 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76941 2001 BA5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76942 2001 BM13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76943 2001 BS14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
76944 2001 BH15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
76945 2001 BX17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76946 2001 BQ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76947 2001 BF19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76948 2001 BH20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76949 2001 BJ20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76950 2001 BU26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76951 2001 BV27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76952 2001 BY27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76953 2001 BB28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76954 2001 BJ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76955 2001 BK31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76956 2001 BQ32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76957 2001 BV32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76958 2001 BZ32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76959 2001 BA33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76960 2001 BG33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76961 2001 BT33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76962 2001 BS34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76963 2001 BX35 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76964 2001 BZ38 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
76965 2001 BH45 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76966 2001 BT45 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76967 2001 BQ47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76968 2001 BW49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76969 2001 BX49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76970 2001 BY50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
76971 2001 BA51 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
76972 2001 BM51 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
76973 2001 BT53 17/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
76974 2001 BO54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
76975 2001 BJ56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76976 2001 BK58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76977 2001 BB60 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76978 2001 BY60 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76979 2001 BT61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
76980 2001 BS63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76981 2001 BS65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76982 2001 BV65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76983 2001 BQ66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76984 2001 BZ66 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76985 2001 BM68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76986 2001 BY68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76987 2001 BE69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76988 2001 BQ69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76989 2001 BR69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76990 2001 BO70 30/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76991 2001 BJ72 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76992 2001 BR72 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
76993 2001 BB73 27/01/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
76994 2001 BW73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
76995 2001 BQ75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
76996 2001 BN77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76997 2001 BG80 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76998 2001 BJ82 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76999 2001 CN2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77000 2001 CU2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL