Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/77801–77900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77801 2001 QA100 18/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
77802 2001 QW102 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77803 2001 QF103 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77804 2001 QA119 17/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77805 2001 QG122 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77806 2001 QU123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77807 2001 QU125 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77808 2001 QQ126 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77809 2001 QE128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77810 2001 QL130 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77811 2001 QL133 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77812 2001 QC134 21/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77813 2001 QN134 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
77814 2001 QY146 20/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
77815 2001 QM157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
77816 2001 QE161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77817 2001 QR164 22/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
77818 2001 QK165 24/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
77819 2001 QD168 25/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
77820 2001 QR174 27/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
77821 2001 QL178 26/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
77822 2001 QH184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
77823 2001 QS184 21/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77824 2001 QX184 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
77825 2001 QF189 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
77826 2001 QU205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
77827 2001 QA213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
77828 2001 QL215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
77829 2001 QO217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
77830 2001 QZ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
77831 2001 QL226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77832 2001 QU226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
77833 2001 QN230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77834 2001 QW250 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
77835 2001 QS255 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77836 2001 QJ258 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77837 2001 QK267 20/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
77838 2001 QO267 20/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77839 2001 QU268 20/08/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
77840 2001 QH271 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77841 2001 QO272 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
77842 2001 QA273 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77843 2001 QC274 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77844 2001 QF276 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77845 2001 QR279 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77846 2001 QM283 18/08/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
77847 2001 QQ287 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
77848 2001 QZ289 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77849 2001 RE5 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77850 2001 RB28 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
77851 2001 RW33 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77852 2001 RN35 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77853 2001 RS35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77854 2001 RX36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77855 2001 RK40 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77856 Noblitt 2001 RN63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
77857 2001 RG73 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77858 2001 RJ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77859 2001 RY131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77860 2001 RQ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
77861 2001 RY136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77862 2001 RG143 15/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77863 2001 RA145 07/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
77864 2001 RE145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
77865 2001 RC146 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
77866 2001 RR148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77867 2001 RS153 14/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
77868 2001 RY154 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77869 2001 SA 16/09/2001 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
77870 MOTESS 2001 SM 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
77871 2001 SC9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
77872 2001 SU15 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77873 2001 SQ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77874 2001 SK51 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
77875 2001 SZ52 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77876 2001 SJ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77877 2001 SC59 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77878 2001 SE62 17/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
77879 2001 SX79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77880 2001 SE121 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77881 2001 SG122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77882 2001 SV124 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77883 2001 SC126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
77884 2001 SG126 16/09/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
77885 2001 SB143 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77886 2001 SN169 22/09/2001 Farpoint G. Hug 4,9 km MPC · JPL
77887 2001 ST171 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77888 2001 SC181 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77889 2001 SM192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77890 2001 SN200 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77891 2001 SM232 19/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
77892 2001 SZ250 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77893 2001 SM251 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
77894 2001 SY263 24/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
77895 2001 SH324 16/09/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
77896 2001 TQ5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
77897 2001 TE64 13/10/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
77898 2001 TO88 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
77899 2001 TS117 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
77900 2001 TR139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL