Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/76801–76900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76801 2000 PF24 02/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76802 2000 PV27 09/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76803 2000 PK30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 154 km MPC · JPL
76804 2000 QE 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
76805 2000 QY14 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76806 2000 QS24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76807 2000 QT25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76808 2000 QW34 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76809 2000 QQ46 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76810 2000 QC50 24/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76811 2000 QK57 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76812 2000 QQ84 25/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
76813 2000 QC164 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76814 2000 QL164 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76815 2000 QE181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76816 2000 RL37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76817 2000 RX43 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76818 Brianenke 2000 RG79 08/09/2000 Socorro 4,1 km MPC · JPL
76819 2000 RQ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
76820 2000 RW105 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
76821 2000 SY8 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76822 2000 SA51 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76823 2000 SN60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76824 2000 SA89 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
76825 2000 SR125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76826 2000 SW131 22/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
76827 2000 SC158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76828 2000 SL161 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76829 2000 ST166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76830 2000 SA182 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 23 km MPC · JPL
76831 2000 ST222 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76832 2000 SM226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76833 2000 SQ232 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76834 2000 SA244 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
76835 2000 SH255 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
76836 2000 SB310 26/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76837 2000 SL316 30/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
76838 2000 ST347 22/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
76839 2000 SM354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
76840 2000 TU3 01/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76841 2000 TC33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76842 2000 TQ33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76843 2000 TP41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76844 2000 UC40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76845 2000 VJ2 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76846 2000 VK10 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76847 2000 VX31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76848 2000 WO3 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76849 2000 WL6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
76850 2000 WE13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76851 2000 WJ18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76852 2000 WD20 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
76853 2000 WE25 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76854 2000 WX49 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76855 2000 WD63 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
76856 2000 WQ96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76857 2000 WE132 18/11/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
76858 2000 WK141 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76859 2000 WV145 22/11/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76860 2000 WK178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
76861 2000 WX185 28/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
76862 2000 XK7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76863 2000 XD13 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76864 2000 XR13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76865 2000 XW38 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76866 2000 XK49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76867 2000 YM5 19/12/2000 Haleakala NEAT 43 km MPC · JPL
76868 2000 YC11 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76869 2000 YB20 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
76870 2000 YP21 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
76871 2000 YZ28 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
76872 2000 YP30 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
76873 2000 YF32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76874 2000 YR32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76875 2000 YT32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76876 2000 YU32 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76877 2000 YD36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76878 2000 YT44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76879 2000 YG47 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76880 2000 YG51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76881 2000 YR51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76882 2000 YA54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76883 2000 YE54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76884 2000 YJ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76885 2000 YB63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76886 2000 YL64 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76887 2000 YM88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76888 2000 YW94 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76889 2000 YK97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76890 2000 YT98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76891 2000 YM99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76892 2000 YP99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76893 2000 YQ99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76894 2000 YT99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76895 2000 YX103 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76896 2000 YA105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76897 2000 YO105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76898 2000 YS105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76899 2000 YU105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76900 2000 YB107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL