Danh sách tiểu hành tinh/77001–77100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77001 2001 CN3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
77002 2001 CR4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77003 2001 CT4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77004 2001 CW4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77005 2001 CH5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77006 2001 CT5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77007 2001 CT7 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77008 2001 CD8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77009 2001 CF8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77010 2001 CB9 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
77011 2001 CT11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77012 2001 CX11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77013 2001 CJ12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77014 2001 CM12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77015 2001 CU12 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77016 2001 CX12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77017 2001 CH13 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77018 2001 CO13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77019 2001 CP13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77020 2001 CG15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77021 2001 CY15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77022 2001 CQ16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77023 2001 CD19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77024 2001 CU21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77025 2001 CW21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77026 2001 CC23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77027 2001 CH26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77028 2001 CO27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77029 2001 CG28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77030 2001 CO29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77031 2001 CT29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
77032 2001 CA30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77033 2001 CJ30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77034 2001 CT31 05/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77035 2001 CU33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77036 2001 CV35 14/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
77037 2001 CW35 15/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
77038 2001 CD36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
77039 2001 CK37 15/02/2001 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
77040 2001 CP40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77041 2001 CR40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77042 2001 CK41 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77043 2001 CQ41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
77044 Galera-Rosillo 2001 CE42 15/02/2001 La Palma La Palma Obs. 2,4 km MPC · JPL
77045 2001 CJ43 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77046 2001 CT43 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77047 2001 CF44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77048 2001 CV47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77049 2001 CH48 01/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
77050 2001 DB 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
77051 2001 DL 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
77052 2001 DN1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77053 2001 DR6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
77054 2001 DG7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
77055 2001 DD11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77056 2001 DD12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77057 2001 DG12 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77058 2001 DM12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77059 2001 DS14 20/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,1 km MPC · JPL
77060 2001 DT15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77061 2001 DC17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77062 2001 DA19 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77063 2001 DK19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77064 2001 DX19 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77065 2001 DU20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77066 2001 DV20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77067 2001 DC21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77068 2001 DK21 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77069 2001 DW21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77070 2001 DZ21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77071 2001 DE22 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77072 2001 DH26 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77073 2001 DE27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77074 2001 DF28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77075 2001 DA29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77076 2001 DU29 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77077 2001 DZ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77078 2001 DF30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77079 2001 DX30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77080 2001 DA32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77081 2001 DY32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77082 2001 DM33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77083 2001 DS34 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77084 2001 DA35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77085 2001 DO35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77086 2001 DB36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77087 2001 DA37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77088 2001 DE41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77089 2001 DQ43 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77090 2001 DY44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77091 2001 DH46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77092 2001 DA47 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77093 2001 DS47 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
77094 2001 DZ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77095 2001 DR50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77096 2001 DV50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77097 2001 DP52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77098 2001 DM55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77099 2001 DN61 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77100 2001 DT63 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL