Danh sách tiểu hành tinh/69901–70000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69901 1998 SA141 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69902 1998 SS141 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69903 1998 SU142 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69904 1998 SH143 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
69905 1998 SA146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
69906 1998 SU146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
69907 1998 SW146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
69908 1998 SU153 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69909 1998 SS154 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69910 1998 SE155 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69911 1998 SF155 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69912 1998 SE156 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69913 1998 SF157 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
69914 1998 ST158 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
69915 1998 SU165 23/09/1998 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
69916 1998 SV166 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
69917 1998 TF 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
69918 1998 TP6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
69919 1998 TK9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
69920 1998 TQ9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69921 1998 TM19 15/10/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
69922 1998 TF20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
69923 1998 TR22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
69924 1998 TX22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
69925 1998 TU30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
69926 1998 TZ31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
69927 1998 TN32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
69928 1998 TY32 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69929 1998 TA33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69930 1998 TQ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69931 1998 UA 16/10/1998 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
69932 1998 UK 16/10/1998 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
69933 1998 UA7 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
69934 1998 US13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
69935 1998 UA17 27/10/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
69936 1998 UD17 17/10/1998 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
69937 1998 UZ21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69938 1998 US23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69939 1998 UQ25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
69940 1998 UD26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
69941 1998 UL30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
69942 1998 UC31 25/10/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
69943 1998 UE34 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69944 1998 UM35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69945 1998 UD38 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69946 1998 UU40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69947 1998 UZ44 20/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
69948 1998 VD2 09/11/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
69949 1998 VN4 11/11/1998 Caussols ODAS 8,3 km MPC · JPL
69950 1998 VW4 12/11/1998 Ondřejov L. Kotková 8,4 km MPC · JPL
69951 1998 VK6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
69952 1998 VW12 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69953 1998 VO17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69954 1998 VC19 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
69955 1998 VK21 10/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
69956 1998 VP26 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69957 1998 VM29 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69958 1998 VP29 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
69959 1998 VM31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
69960 1998 VN31 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
69961 Millosevich 1998 VS33 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 1,3 km MPC · JPL
69962 1998 VX34 12/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
69963 1998 VP35 04/11/1998 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
69964 1998 VM36 14/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
69965 1998 VN40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69966 1998 VF46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
69967 1998 VS49 11/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
69968 1998 VX51 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69969 1998 VX54 14/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
69970 1998 WV 17/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
69971 Tanzi 1998 WD2 18/11/1998 Sormano M. Cavagna 13 km MPC · JPL
69972 1998 WJ2 19/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
69973 1998 WO4 17/11/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
69974 1998 WH5 18/11/1998 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
69975 1998 WU5 17/11/1998 Dossobuono L. Lai 3,3 km MPC · JPL
69976 1998 WD6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,1 km MPC · JPL
69977 Saurodonati 1998 WL9 28/11/1998 Monte Agliale E. Mazzoni, M. Ziboli 7,0 km MPC · JPL
69978 1998 WL10 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69979 1998 WJ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69980 1998 WP15 21/11/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
69981 1998 WE16 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
69982 1998 WY16 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69983 1998 WO17 21/11/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
69984 1998 WG18 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69985 1998 WV22 18/11/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
69986 1998 WW24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 97 km MPC · JPL
69987 1998 WA25 19/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 168 km MPC · JPL
69988 1998 WA31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 147 km MPC · JPL
69989 1998 WK31 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
69990 1998 WU31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 106 km MPC · JPL
69991 1998 WP32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
69992 1998 WC33 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
69993 1998 WS37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
69994 1998 WT37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
69995 1998 WE38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69996 1998 WV40 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69997 1998 WX40 18/11/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
69998 1998 XD 01/12/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
69999 1998 XN 09/12/1998 Kleť Kleť Obs. 8,8 km MPC · JPL
70000 1998 XX6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL