Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/70001–70100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70001 1998 XB7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
70002 1998 XY9 07/12/1998 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
70003 1998 XV12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
70004 1998 XF26 15/12/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
70005 1998 XN28 14/12/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
70006 1998 XZ32 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70007 1998 XX40 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70008 1998 XA53 14/12/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
70009 1998 XM53 14/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
70010 1998 XO64 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
70011 1998 XQ68 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70012 1998 XC78 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
70013 1998 XZ81 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
70014 1998 YL3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
70015 1998 YT5 19/12/1998 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
70016 1998 YJ6 22/12/1998 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
70017 1998 YL9 26/12/1998 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
70018 1998 YP9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,6 km MPC · JPL
70019 1998 YE12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
70020 1998 YR29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
70021 1999 AB 03/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
70022 1999 AF7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
70023 1999 AT13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
70024 1999 AB22 13/01/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
70025 1999 BH2 19/01/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
70026 1999 BO3 20/01/1999 Giesing P. Sala 5,5 km MPC · JPL
70027 1999 BQ15 18/01/1999 Xinglong SCAP 18 km MPC · JPL
70028 1999 BM17 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70029 1999 CB 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
70030 Margaretmiller 1999 CZ1 07/02/1999 Palmer Divide B. D. Warner 1,4 km MPC · JPL
70031 1999 CF6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70032 1999 CZ13 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
70033 1999 CO20 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
70034 1999 CY35 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70035 1999 CO47 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
70036 1999 CZ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
70037 1999 CX64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
70038 1999 CF80 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70039 1999 CL85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
70040 1999 CY97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70041 1999 CY117 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70042 1999 CZ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70043 1999 CJ127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70044 1999 DD2 18/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
70045 1999 DA5 17/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70046 1999 EN3 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
70047 1999 FL10 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
70048 1999 FV39 20/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70049 1999 GV35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70050 1999 GG44 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
70051 1999 GD46 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70052 1999 GS60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70053 1999 HO1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70054 1999 HZ10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70055 1999 JN6 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70056 1999 JJ8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70057 1999 JJ11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
70058 1999 JF13 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70059 1999 JD21 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70060 1999 JU27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70061 1999 JO29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70062 1999 JH40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70063 1999 JT43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70064 1999 JA44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70065 1999 JM44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70066 1999 JC45 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70067 1999 JE46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70068 1999 JC48 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70069 1999 JT49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70070 1999 JX50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70071 1999 JG51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70072 1999 JO52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70073 1999 JN54 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70074 1999 JY54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70075 1999 JK56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70076 1999 JD57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70077 1999 JJ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70078 1999 JU59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70079 1999 JE61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70080 1999 JN61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70081 1999 JX61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70082 1999 JC63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70083 1999 JA64 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70084 1999 JJ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70085 1999 JD68 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70086 1999 JV69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70087 1999 JO70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70088 1999 JF72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70089 1999 JV75 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70090 1999 JN76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70091 1999 JN93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70092 1999 JH105 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70093 1999 JP106 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70094 1999 JS106 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70095 1999 JH118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70096 1999 JC120 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70097 1999 JG120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70098 1999 JR120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70099 1999 JG121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70100 1999 JO121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL