Danh sách tiểu hành tinh/69801–69900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69801 1998 RS14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
69802 1998 RX15 14/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
69803 1998 RL20 15/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
69804 1998 RV22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69805 1998 RF23 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69806 1998 RC24 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69807 1998 RE24 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69808 1998 RO29 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69809 1998 RM33 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69810 1998 RF42 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69811 1998 RC47 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
69812 1998 RV47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69813 1998 RB50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69814 1998 RD50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69815 1998 RC54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
69816 1998 RS57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69817 1998 RB58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69818 1998 RP61 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69819 1998 RK62 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69820 1998 RR63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69821 1998 RA65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69822 1998 RD65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69823 1998 RQ68 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69824 1998 RO70 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
69825 1998 RU71 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69826 1998 RE72 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69827 1998 RR72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69828 1998 RX73 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69829 1998 RS74 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69830 1998 RA75 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69831 1998 RO75 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69832 1998 RA76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69833 1998 RO76 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69834 1998 RH77 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69835 1998 RV78 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69836 1998 SZ2 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
69837 1998 SE4 19/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
69838 1998 SX5 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69839 1998 SJ10 18/09/1998 Caussols ODAS 5,5 km MPC · JPL
69840 1998 SM10 16/09/1998 Uenohara N. Kawasato 9,3 km MPC · JPL
69841 1998 SA12 22/09/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
69842 1998 SE20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
69843 1998 SL22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
69844 1998 SY22 23/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,7 km MPC · JPL
69845 1998 SU26 24/09/1998 Ondřejov P. Pravec 11 km MPC · JPL
69846 1998 SO32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69847 1998 SD35 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69848 1998 SQ35 22/09/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
69849 1998 SZ38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69850 1998 SN40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
69851 1998 SY45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69852 1998 SH51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69853 1998 SP53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
69854 1998 SS54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
69855 1998 SX55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
69856 1998 SZ56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69857 1998 SG57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
69858 1998 SM57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69859 1998 SQ57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
69860 1998 SX57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
69861 1998 SP58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
69862 1998 SB59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
69863 1998 SD59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69864 1998 SG59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
69865 1998 SO60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69866 1998 ST60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69867 1998 SA61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
69868 1998 SU61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
69869 Haining 1998 SX62 25/09/1998 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
69870 Fizeau 1998 SM64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
69871 1998 SW64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
69872 1998 SY70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
69873 1998 SB71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
69874 1998 SQ73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
69875 1998 SB74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
69876 1998 SV74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
69877 1998 SU79 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69878 1998 SJ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69879 1998 SN81 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69880 1998 SQ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69881 1998 SL91 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69882 1998 SP92 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
69883 1998 SK98 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69884 1998 SF99 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69885 1998 SD100 26/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
69886 1998 SH100 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69887 1998 SJ100 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69888 1998 SB102 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69889 1998 SU110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69890 1998 SZ110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69891 1998 SF112 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69892 1998 SF114 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
69893 1998 SL118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69894 1998 SD125 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69895 1998 SA126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69896 1998 SE130 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
69897 1998 SN131 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69898 1998 SX134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69899 1998 SZ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69900 1998 SN138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL