Danh sách tiểu hành tinh/66901–67000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66901 1999 VK135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
66902 1999 VK144 11/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
66903 1999 VK147 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66904 1999 VA160 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66905 1999 VC160 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66906 1999 VG162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66907 1999 VJ162 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66908 1999 VY162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66909 1999 VD163 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66910 1999 VZ165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66911 1999 VF167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66912 1999 VH167 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66913 1999 VF169 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66914 1999 VK170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66915 1999 VT170 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66916 1999 VG176 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66917 1999 VP176 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66918 1999 VY176 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66919 1999 VC177 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66920 1999 VN178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66921 1999 VY178 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66922 1999 VC185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66923 1999 VL186 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66924 1999 VY186 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66925 1999 VZ190 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66926 1999 VE193 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
66927 1999 VP199 02/11/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
66928 1999 VQ199 02/11/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66929 1999 VS199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
66930 1999 VG201 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66931 1999 VL208 10/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66932 1999 VL213 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
66933 1999 VK229 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66934 Kálalová 1999 WF1 26/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
66935 1999 WZ1 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
66936 1999 WD5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
66937 1999 WB6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
66938 1999 WM8 29/11/1999 Monte Agliale S. Donati 2,9 km MPC · JPL
66939 Franscini 1999 WQ8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,1 km MPC · JPL
66940 1999 WM11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 7,4 km MPC · JPL
66941 1999 WO11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 6,7 km MPC · JPL
66942 1999 WR12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
66943 1999 WF17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
66944 1999 WQ20 16/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
66945 1999 XA1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
66946 1999 XT1 03/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 8,9 km MPC · JPL
66947 1999 XZ1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
66948 1999 XN5 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66949 1999 XO7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
66950 1999 XQ11 06/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
66951 1999 XN13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66952 1999 XF19 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66953 1999 XM19 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66954 1999 XV19 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66955 1999 XK20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66956 1999 XE21 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66957 1999 XO21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66958 1999 XO23 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66959 1999 XO35 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66960 1999 XN36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
66961 1999 XU41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66962 1999 XL42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66963 1999 XU43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66964 1999 XC49 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66965 1999 XL49 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
66966 1999 XJ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66967 1999 XB53 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66968 1999 XU53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66969 1999 XW54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66970 1999 XV58 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66971 1999 XG59 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66972 1999 XE64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66973 1999 XM66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66974 1999 XG70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66975 1999 XR75 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66976 1999 XN78 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66977 1999 XX82 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
66978 1999 XE86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66979 1999 XR86 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
66980 1999 XK88 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66981 1999 XE89 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66982 1999 XA91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66983 1999 XB92 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
66984 1999 XY92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66985 1999 XT93 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66986 1999 XH95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
66987 1999 XU95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
66988 1999 XN97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66989 1999 XZ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66990 1999 XA103 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66991 1999 XE105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
66992 1999 XY106 04/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66993 1999 XJ107 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
66994 1999 XZ107 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
66995 1999 XN109 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66996 1999 XJ113 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66997 1999 XR113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66998 1999 XY113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66999 1999 XX115 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
67000 1999 XT116 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL