Danh sách tiểu hành tinh/66801–66900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66801 1999 TF270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66802 1999 TJ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66803 1999 TD273 05/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
66804 1999 TE281 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66805 1999 TU284 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66806 1999 TC286 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66807 1999 TD288 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66808 1999 TU288 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66809 1999 TX288 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
66810 1999 UM4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
66811 1999 UA6 18/10/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
66812 1999 UE8 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66813 1999 UQ11 31/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66814 1999 UX12 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66815 1999 UQ13 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
66816 1999 UO14 29/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66817 1999 UR15 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
66818 1999 UT16 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
66819 1999 UZ16 30/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66820 1999 UW17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
66821 1999 UC21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
66822 1999 UD22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66823 1999 UA25 28/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
66824 1999 UM26 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66825 1999 UZ27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
66826 1999 UX36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
66827 1999 UG37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66828 1999 UG41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66829 1999 UY42 28/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
66830 1999 UT43 28/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
66831 1999 UJ44 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66832 1999 UE45 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66833 1999 UP45 31/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66834 1999 UT46 31/10/1999 Uccle E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
66835 1999 UQ47 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66836 1999 UM48 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66837 1999 US48 31/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66838 1999 UF49 31/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66839 1999 UE51 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66840 1999 UU52 31/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66841 1999 UA53 31/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66842 1999 UG53 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
66843 Pulido 1999 VG 01/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,4 km MPC · JPL
66844 1999 VP 01/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
66845 1999 VE2 05/11/1999 High Point D. K. Chesney 2,5 km MPC · JPL
66846 Franklederer 1999 VP2 06/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 5,0 km MPC · JPL
66847 1999 VT4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
66848 1999 VX5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
66849 1999 VM8 04/11/1999 Bédoin P. Antonini 6,1 km MPC · JPL
66850 1999 VX8 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
66851 1999 VT9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
66852 1999 VH11 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
66853 1999 VH12 10/11/1999 High Point D. K. Chesney 2,8 km MPC · JPL
66854 1999 VL19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
66855 1999 VM22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
66856 Stephenvoss 1999 VW22 13/11/1999 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 3,6 km MPC · JPL
66857 1999 VQ25 15/11/1999 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
66858 1999 VJ27 03/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
66859 1999 VQ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66860 1999 VZ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66861 1999 VN31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66862 1999 VL37 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66863 1999 VM43 01/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66864 1999 VD44 03/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66865 1999 VG44 03/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66866 1999 VS45 04/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
66867 1999 VN47 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66868 1999 VS47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66869 1999 VX47 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66870 1999 VE48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66871 1999 VN48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66872 1999 VH50 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66873 1999 VJ50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66874 1999 VP50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66875 1999 VY52 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66876 1999 VC55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66877 1999 VT60 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66878 1999 VM63 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66879 1999 VK65 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66880 1999 VO66 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66881 1999 VL67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66882 1999 VZ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66883 1999 VC70 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66884 1999 VX70 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66885 1999 VH72 12/11/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
66886 1999 VJ72 12/11/1999 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
66887 1999 VX74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
66888 1999 VE78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66889 1999 VW78 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66890 1999 VD81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66891 1999 VP85 05/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66892 1999 VN87 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66893 1999 VQ87 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66894 1999 VB98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66895 1999 VO99 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
66896 1999 VN104 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66897 1999 VZ113 09/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
66898 1999 VS114 09/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
66899 1999 VV114 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
66900 1999 VO126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL