Danh sách tiểu hành tinh/65901–66000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65901 1998 DM16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65902 1998 DW17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
65903 1998 DS25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
65904 1998 DL35 26/02/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
65905 1998 EH2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
65906 1998 EZ5 03/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
65907 1998 EX11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
65908 1998 FQ 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
65909 1998 FH12 25/03/1998 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
65910 1998 FR21 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65911 1998 FO25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65912 1998 FQ26 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65913 1998 FD28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65914 1998 FB32 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65915 1998 FO34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65916 1998 FJ36 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65917 1998 FG38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65918 1998 FZ38 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65919 1998 FH39 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65920 1998 FV46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65921 1998 FM47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65922 1998 FQ47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65923 1998 FW47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65924 1998 FE53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65925 1998 FE54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65926 1998 FN55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65927 1998 FV55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65928 1998 FW55 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65929 1998 FL56 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65930 1998 FS57 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65931 1998 FK59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65932 1998 FK60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65933 1998 FT64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65934 1998 FE65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65935 1998 FF65 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65936 1998 FJ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65937 1998 FZ72 26/03/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
65938 1998 FV77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65939 1998 FK79 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65940 1998 FE80 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65941 1998 FU87 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65942 1998 FL90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65943 1998 FR98 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
65944 1998 FZ99 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
65945 1998 FZ100 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65946 1998 FT103 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65947 1998 FZ103 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65948 1998 FT106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65949 1998 FJ107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65950 1998 FE114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65951 1998 FU119 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65952 1998 FF122 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65953 1998 FD123 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65954 1998 FT131 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65955 1998 FU132 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65956 1998 FA146 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65957 1998 FO147 26/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65958 1998 GG1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,1 km MPC · JPL
65959 1998 GU7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65960 1998 GX8 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65961 1998 HC1 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
65962 1998 HU1 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
65963 1998 HC5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
65964 1998 HB6 21/04/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
65965 1998 HR7 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65966 1998 HH8 24/04/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,3 km MPC · JPL
65967 1998 HM10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
65968 1998 HV17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65969 1998 HN19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65970 1998 HB22 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65971 1998 HY26 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
65972 1998 HJ28 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
65973 1998 HZ38 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65974 1998 HP39 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65975 1998 HV46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65976 1998 HF51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
65977 1998 HZ69 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65978 1998 HS98 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65979 1998 HX105 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65980 1998 HB107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65981 1998 HD119 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65982 1998 HN119 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65983 1998 HS124 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65984 1998 HA125 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65985 1998 HX146 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65986 1998 HA147 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65987 1998 HD152 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65988 1998 KQ1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
65989 1998 KZ12 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
65990 1998 KR14 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
65991 1998 KL36 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65992 1998 KG49 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65993 1998 KP52 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
65994 1998 KE53 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65995 1998 KZ57 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65996 1998 MX5 24/06/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
65997 1998 ME35 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65998 1998 MX40 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
65999 1998 ND 01/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
66000 1998 OE1 20/07/1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 6,1 km MPC · JPL