Danh sách tiểu hành tinh/66001–66100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66001 1998 OG1 17/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
66002 1998 OL5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
66003 1998 OX6 20/07/1998 Xinglong SCAP 7,6 km MPC · JPL
66004 1998 OV9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
66005 1998 OA12 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
66006 1998 OW13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66007 1998 PO 03/08/1998 Majorca Á. López J. 11 km MPC · JPL
66008 1998 QH2 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
66009 1998 QZ8 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66010 1998 QO15 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66011 1998 QR17 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
66012 1998 QM23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66013 1998 QC24 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66014 1998 QW24 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66015 1998 QW25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66016 1998 QX27 24/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
66017 1998 QC30 26/08/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
66018 1998 QA31 17/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66019 1998 QE31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66020 1998 QN31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
66021 1998 QZ34 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66022 1998 QU42 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66023 1998 QS43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66024 1998 QZ45 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66025 1998 QP46 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66026 1998 QK48 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66027 1998 QH49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66028 1998 QU51 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66029 1998 QC61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
66030 1998 QY64 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
66031 1998 QE68 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66032 1998 QK68 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66033 1998 QV69 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66034 1998 QY69 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66035 1998 QA70 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66036 1998 QZ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66037 1998 QD74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66038 1998 QM74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66039 1998 QS74 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66040 1998 QQ75 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66041 1998 QZ77 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66042 1998 QA78 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66043 1998 QH79 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66044 1998 QU82 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66045 1998 QJ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66046 1998 QJ85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66047 1998 QL85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
66048 1998 QU85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
66049 1998 QB86 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66050 1998 QB87 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66051 1998 QC87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66052 1998 QM87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
66053 1998 QN87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66054 1998 QY88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66055 1998 QQ90 28/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66056 1998 QM95 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66057 1998 QP96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66058 1998 QQ97 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66059 1998 QZ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66060 1998 QB103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
66061 1998 QN104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66062 1998 RG1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 12 km MPC · JPL
66063 1998 RO1 14/09/1998 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
66064 1998 RW4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66065 1998 RB13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
66066 1998 RO18 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66067 1998 RM19 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66068 1998 RG26 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66069 1998 RK42 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66070 1998 RP46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66071 1998 RS48 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66072 1998 RW48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66073 1998 RJ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66074 1998 RZ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66075 1998 RT51 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66076 1998 RD53 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66077 1998 RL53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66078 1998 RW53 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66079 1998 RA54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66080 1998 RV56 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66081 1998 RY56 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66082 1998 RZ58 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66083 1998 RW61 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66084 1998 RY63 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66085 1998 RG67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66086 1998 RL69 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66087 1998 RW69 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66088 1998 RE71 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66089 1998 RQ73 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66090 1998 RQ75 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66091 1998 RM76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66092 1998 SD 16/09/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
66093 1998 SG 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
66094 1998 SY1 17/09/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
66095 1998 SP6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
66096 1998 SS6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
66097 1998 SB11 17/09/1998 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
66098 1998 SV12 23/09/1998 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
66099 1998 SQ13 23/09/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
66100 1998 SG17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL