Danh sách tiểu hành tinh/65801–65900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65801 1996 AJ7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65802 1996 BA3 27/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
65803 Didymos 1996 GT 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
65804 1996 HT6 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65805 1996 HO14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
65806 1996 HW18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
65807 1996 JT9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
65808 1996 LO1 14/06/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
65809 1996 RW15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
65810 1996 RL26 05/09/1996 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
65811 1996 RW30 13/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
65812 1996 SG7 30/09/1996 Stroncone A. Vagnozzi 5,3 km MPC · JPL
65813 1996 TT5 07/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
65814 1996 TH8 09/10/1996 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
65815 1996 TB18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
65816 1996 TW28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
65817 1996 TC33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65818 1996 TP39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
65819 1996 TE40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
65820 1996 TR40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
65821 De Curtis 1996 UC3 30/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 13 km MPC · JPL
65822 1996 VO5 14/11/1996 Oohira T. Urata 3,1 km MPC · JPL
65823 1996 VO10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
65824 1996 VJ11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65825 1996 VF19 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
65826 1996 VA28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65827 1996 VG32 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
65828 1996 VZ37 01/11/1996 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
65829 1996 WS2 26/11/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
65830 1996 XA 01/12/1996 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
65831 1996 XQ4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65832 1996 XN5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
65833 1996 XE6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
65834 1996 XK7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
65835 1996 XJ11 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65836 1996 XS15 10/12/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
65837 1996 XX20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
65838 1996 XD26 08/12/1996 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
65839 1996 XV28 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65840 1997 AA4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
65841 1997 AD9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
65842 1997 AF14 04/01/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
65843 1997 AR15 12/01/1997 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
65844 1997 AV15 12/01/1997 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
65845 1997 AK22 14/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 6,7 km MPC · JPL
65846 1997 BT2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
65847 1997 BH6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
65848 Enricomari 1997 BP9 30/01/1997 Cima Ekar M. Tombelli 4,8 km MPC · JPL
65849 1997 CF9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
65850 1997 CG28 07/02/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
65851 1997 EM2 04/03/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,8 km MPC · JPL
65852 1997 EX7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,3 km MPC · JPL
65853 1997 EV38 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
65854 1997 EH46 07/03/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,4 km MPC · JPL
65855 1997 GQ5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
65856 1997 GX11 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65857 1997 GN17 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65858 1997 GL35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65859 Mädler 1997 GF42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
65860 1997 HW7 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65861 1997 JK4 01/05/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65862 1997 JN11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
65863 1997 KW1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
65864 1997 OT 27/07/1997 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
65865 1997 OQ1 31/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65866 1997 PA4 10/08/1997 Rand G. R. Viscome 17 km MPC · JPL
65867 1997 QG5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
65868 1997 RR5 08/09/1997 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
65869 1997 SP17 30/09/1997 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
65870 1997 UK9 30/10/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
65871 1997 UC22 28/10/1997 Xinglong SCAP 19 km MPC · JPL
65872 1997 VQ2 01/11/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
65873 1997 WD7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
65874 1997 WL13 24/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,2 km MPC · JPL
65875 1997 WY14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65876 1997 WV28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
65877 1997 XK1 04/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
65878 1997 XD10 05/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
65879 1997 YC2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
65880 1997 YD5 21/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
65881 1997 YO5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
65882 1997 YR8 28/12/1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 5,7 km MPC · JPL
65883 1997 YX13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
65884 1997 YP15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
65885 Lubenow 1997 YF20 27/12/1997 Anderson Mesa M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
65886 1998 AM 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
65887 1998 AW6 05/01/1998 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
65888 1998 BS3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65889 1998 BB4 23/01/1998 Zeno T. Stafford 5,1 km MPC · JPL
65890 1998 BW23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
65891 1998 BQ24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
65892 1998 BH30 28/01/1998 Bédoin P. Antonini 5,3 km MPC · JPL
65893 1998 BY33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
65894 Echizenmisaki 1998 BO48 30/01/1998 Geisei T. Seki 3,0 km MPC · JPL
65895 1998 CP 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,8 km MPC · JPL
65896 1998 CW1 01/02/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
65897 1998 DQ7 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
65898 1998 DG9 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
65899 1998 DG12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65900 1998 DV15 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL