Danh sách tiểu hành tinh/59901–60000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59901 1999 RA145 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59902 1999 RJ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59903 1999 RO148 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59904 1999 RR149 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59905 1999 RB151 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59906 1999 RR151 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59907 1999 RM152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59908 1999 RS154 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59909 1999 RK155 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
59910 1999 RA156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59911 1999 RD156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
59912 1999 RU156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59913 1999 RB157 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59914 1999 RX157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59915 1999 RF159 09/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
59916 1999 RT159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59917 1999 RC161 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
59918 1999 RF161 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59919 1999 RP161 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59920 1999 RO162 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59921 1999 RM163 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59922 1999 RY164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59923 1999 RY165 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59924 1999 RN167 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
59925 1999 RR172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59926 1999 RD173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59927 1999 RP173 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59928 1999 RG174 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59929 1999 RK174 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59930 1999 RE176 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59931 1999 RZ179 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59932 1999 RY181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59933 1999 RQ186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59934 1999 RU186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59935 1999 RR187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59936 1999 RJ188 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59937 1999 RH189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59938 1999 RQ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59939 1999 RW192 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59940 1999 RT197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59941 1999 RX197 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59942 1999 RZ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
59943 1999 RH198 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59944 1999 RJ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59945 1999 RH202 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
59946 1999 RG205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
59947 1999 RV205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59948 1999 RX213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59949 1999 RL215 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
59950 1999 RA220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
59951 1999 RZ220 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
59952 1999 RG222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
59953 1999 RB226 04/09/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
59954 1999 RP226 05/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59955 1999 RX226 05/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
59956 1999 RR230 08/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59957 1999 RH231 08/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
59958 1999 RJ231 08/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59959 1999 RV233 08/09/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
59960 1999 RY233 08/09/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
59961 1999 RZ233 08/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59962 1999 RL234 08/09/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
59963 1999 RZ234 08/09/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
59964 Pierremartin 1999 RM235 08/09/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
59965 1999 RJ236 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
59966 1999 RS238 08/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
59967 1999 RP240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
59968 1999 RC241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
59969 1999 RV246 04/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
59970 Morate 1999 RZ246 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
59971 1999 RP247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
59972 1999 RL248 07/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59973 1999 RY252 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59974 1999 RM254 08/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59975 1999 SE 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
59976 1999 SU4 29/09/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
59977 1999 SD5 30/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
59978 1999 SR5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59979 1999 SV5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59980 1999 SG6 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59981 1999 SZ6 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59982 1999 SF9 29/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59983 1999 SN10 29/09/1999 Overberg A. van Staden 7,4 km MPC · JPL
59984 1999 SZ10 30/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59985 1999 SN11 30/09/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
59986 1999 SE15 29/09/1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
59987 1999 SG16 29/09/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
59988 1999 SH16 29/09/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
59989 1999 SL16 29/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
59990 1999 SA17 30/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59991 1999 SP18 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59992 1999 SZ18 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59993 1999 SL20 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59994 1999 SH22 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59995 1999 SP24 30/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
59996 1999 TZ 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
59997 1999 TN1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
59998 1999 TS2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 17 km MPC · JPL
59999 1999 TP3 03/10/1999 High Point D. K. Chesney 8,4 km MPC · JPL
60000 Miminko 1999 TZ3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL