Danh sách tiểu hành tinh/59801–59900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59801 1999 PY4 08/08/1999 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
59802 1999 PZ5 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
59803 1999 QH2 22/08/1999 Farpoint G. Bell 5,0 km MPC · JPL
59804 Dickjoyce 1999 RJ1 05/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
59805 1999 RZ6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
59806 1999 RQ10 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59807 1999 RH13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59808 1999 RU13 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59809 1999 RW16 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59810 1999 RM17 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59811 1999 RV17 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59812 1999 RA18 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
59813 1999 RU18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59814 1999 RX18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59815 1999 RQ19 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
59816 1999 RO20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59817 1999 RC21 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59818 1999 RF21 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59819 1999 RH22 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59820 1999 RT23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59821 1999 RR25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59822 1999 RK26 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59823 1999 RU26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59824 1999 RQ27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,5 km MPC · JPL
59825 1999 RV27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
59826 1999 RU29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
59827 1999 RF32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
59828 Ossikar 1999 RU32 05/09/1999 Drebach G. Lehmann 2,9 km MPC · JPL
59829 1999 RZ32 07/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 7,0 km MPC · JPL
59830 Reynek 1999 RE33 10/09/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,8 km MPC · JPL
59831 1999 RR36 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
59832 1999 RW36 13/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
59833 Danimatter 1999 RZ36 03/09/1999 Village-Neuf C. Demeautis 6,2 km MPC · JPL
59834 1999 RE37 09/09/1999 Uto F. Uto 1,6 km MPC · JPL
59835 1999 RJ40 13/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
59836 1999 RN44 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59837 1999 RP44 03/09/1999 Teide R. Casas, C. Zurita 5,0 km MPC · JPL
59838 1999 RU45 09/09/1999 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
59839 1999 RS47 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59840 1999 RD49 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
59841 1999 RH54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59842 1999 RT55 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59843 1999 RD59 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59844 1999 RU60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59845 1999 RC61 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
59846 1999 RA64 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59847 1999 RT71 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59848 1999 RT73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59849 1999 RE78 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59850 1999 RJ80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59851 1999 RO80 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59852 1999 RN82 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59853 1999 RP82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59854 1999 RY85 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
59855 1999 RD86 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59856 1999 RJ92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59857 1999 RF93 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
59858 1999 RT93 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59859 1999 RM94 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59860 1999 RP94 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59861 1999 RY95 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59862 1999 RT97 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59863 1999 RH98 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59864 1999 RW102 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
59865 1999 RO103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59866 1999 RF105 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59867 1999 RT105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59868 1999 RH106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59869 1999 RC108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59870 1999 RH109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59871 1999 RL111 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59872 1999 RB112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59873 1999 RO112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59874 1999 RJ113 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59875 1999 RN114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59876 1999 RK116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59877 1999 RA117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59878 1999 RF117 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59879 1999 RM119 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59880 1999 RS119 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59881 1999 RZ121 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59882 1999 RM122 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59883 1999 RU123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59884 1999 RW123 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59885 1999 RO124 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59886 1999 RY126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59887 1999 RU127 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59888 1999 RS128 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59889 1999 RV129 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59890 1999 RG133 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59891 1999 RF135 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59892 1999 RQ137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59893 1999 RY137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59894 1999 RQ138 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59895 1999 RH140 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59896 1999 RO140 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59897 1999 RD142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59898 1999 RE142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
59899 1999 RN142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59900 1999 RH143 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL