Danh sách tiểu hành tinh/58901–59000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58901 1998 KX8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
58902 1998 KC9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
58903 1998 KC10 25/05/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58904 1998 KV10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58905 1998 KE11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
58906 1998 KN18 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58907 1998 KM22 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58908 1998 KM29 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
58909 1998 KP30 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58910 1998 KE32 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58911 1998 KO33 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58912 1998 KN34 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58913 1998 KY34 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
58914 1998 KE41 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58915 1998 KA50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58916 1998 KM50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
58917 1998 KP53 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
58918 1998 KB54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58919 1998 KF55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
58920 1998 KJ56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58921 1998 KH58 21/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
58922 1998 KK58 22/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
58923 1998 KJ62 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58924 1998 KF67 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58925 1998 LZ2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
58926 1998 MO1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58927 1998 MB10 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58928 1998 MP18 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
58929 1998 MU30 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
58930 1998 MK31 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58931 Palmys 1998 MK47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 28 km MPC · JPL
58932 1998 OF7 28/07/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58933 1998 ON10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58934 1998 OK13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58935 1998 ON14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58936 1998 PJ1 13/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
58937 1998 QL6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
58938 1998 QJ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58939 1998 QY20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58940 1998 QP21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58941 1998 QK29 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
58942 1998 QH33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58943 1998 QF37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58944 1998 QO41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58945 1998 QY43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58946 1998 QY51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58947 1998 QX52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
58948 1998 QT54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
58949 1998 QK63 30/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
58950 1998 QE69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58951 1998 QD72 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58952 1998 QO74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58953 1998 QC75 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
58954 1998 QE76 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58955 1998 QG78 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58956 1998 QG90 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58957 1998 QE91 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58958 1998 QL97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58959 1998 QD98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58960 1998 QH99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58961 1998 QG100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58962 1998 QJ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58963 1998 QR100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58964 1998 QJ104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
58965 1998 RO2 15/09/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
58966 1998 RW3 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58967 1998 RR5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
58968 1998 RJ6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
58969 1998 RO6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
58970 1998 RZ8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58971 1998 RE11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58972 1998 RO16 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58973 1998 RX16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58974 1998 RP22 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
58975 1998 RD31 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58976 1998 RD34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58977 1998 RK38 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
58978 1998 RG40 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58979 1998 RE46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58980 1998 RG47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58981 1998 RZ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58982 1998 RF63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58983 1998 RF66 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58984 1998 RU69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58985 1998 RL72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58986 1998 RO72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58987 1998 RU74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58988 1998 RD75 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
58989 1998 RN80 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58990 1998 SA2 17/09/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
58991 1998 SJ4 19/09/1998 Needville W. G. Dillon 2,2 km MPC · JPL
58992 1998 SH8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58993 1998 SF9 17/09/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
58994 1998 SY9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,4 km MPC · JPL
58995 1998 SY16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58996 1998 SM17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58997 1998 SG20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58998 1998 SK21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58999 1998 SP23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59000 Beiguan 1998 SW26 17/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL