Danh sách tiểu hành tinh/59001–59100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59001 Senftenberg 1998 SZ35 26/09/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
59002 1998 SZ36 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59003 1998 SL43 23/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
59004 1998 SO43 25/09/1998 Xinglong SCAP 6,3 km MPC · JPL
59005 1998 SW54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
59006 1998 SX58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59007 1998 SF63 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
59008 1998 SS63 30/09/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
59009 1998 SZ65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
59010 1998 SX67 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59011 1998 SD71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
59012 1998 SW71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
59013 1998 SL72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
59014 1998 SC74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
59015 1998 SH74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
59016 1998 SX76 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59017 1998 ST77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59018 1998 SH80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59019 1998 SM83 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59020 1998 SX86 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59021 1998 SN94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59022 1998 SC100 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59023 1998 SV103 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59024 1998 SB106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59025 1998 SX110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59026 1998 SS111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59027 1998 SO115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59028 1998 SV117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59029 1998 SP118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59030 1998 SB122 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59031 1998 SM124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59032 1998 SG125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59033 1998 SQ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59034 1998 SO128 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59035 1998 SF134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59036 1998 SD135 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
59037 1998 SU140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59038 1998 SG147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
59039 1998 SS156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59040 1998 SR160 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59041 1998 SS161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59042 1998 SW162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59043 1998 SF167 27/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59044 1998 SV169 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
59045 1998 TR2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
59046 1998 TW17 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
59047 1998 TO19 15/10/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
59048 1998 TH22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59049 1998 TC31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
59050 1998 TB33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
59051 1998 TJ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
59052 1998 TV34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
59053 1998 UU1 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59054 1998 UY5 22/10/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
59055 1998 UQ7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
59056 1998 UK16 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59057 1998 UO18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
59058 1998 UA19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
59059 1998 UZ22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
59060 1998 UE25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
59061 1998 UP25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
59062 1998 US25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
59063 1998 UC32 27/10/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
59064 1998 UB33 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59065 1998 UB43 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59066 1998 VY 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59067 1998 VS1 09/11/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
59068 1998 VZ1 09/11/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
59069 1998 VX3 11/11/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59070 1998 VG6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
59071 1998 VX7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59072 1998 VV9 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59073 1998 VL13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59074 1998 VN13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59075 1998 VT13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59076 1998 VT14 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59077 1998 VT15 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59078 1998 VT19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59079 1998 VY19 10/11/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
59080 1998 VU21 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59081 1998 VJ24 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59082 1998 VJ25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59083 1998 VZ25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59084 1998 VD26 10/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59085 1998 VK29 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59086 1998 VJ31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
59087 Maccacaro 1998 VT33 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 2,6 km MPC · JPL
59088 1998 VW35 09/11/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
59089 1998 VF38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59090 1998 VZ41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59091 1998 VJ42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
59092 1998 VT42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59093 1998 VE47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
59094 1998 VM49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59095 1998 WK 16/11/1998 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
59096 1998 WT3 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
59097 1998 WD5 20/11/1998 Valinhos P. R. Holvorcem 1,3 km MPC · JPL
59098 1998 WN7 20/11/1998 Valinhos P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
59099 1998 WS10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59100 1998 WA11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL