Danh sách tiểu hành tinh/56901–57000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56901 2000 QR162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56902 2000 QT164 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56903 2000 QR170 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56904 2000 QP171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56905 2000 QB176 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56906 2000 QY184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56907 2000 QJ185 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56908 2000 QX185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56909 2000 QP190 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56910 2000 QJ192 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
56911 2000 QY192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
56912 2000 QH195 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56913 2000 QS200 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56914 2000 QP203 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56915 2000 QW206 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56916 2000 QU210 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
56917 2000 QO221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
56918 2000 QQ230 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
56919 2000 QF251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
56920 2000 RA1 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56921 2000 RW3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56922 2000 RE15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56923 2000 RB19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56924 2000 RJ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56925 2000 RG21 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56926 2000 RX21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56927 2000 RT22 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56928 2000 RF27 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56929 2000 RY27 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56930 2000 RY28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56931 2000 RM32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56932 2000 RT40 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
56933 2000 RZ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56934 2000 RE41 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56935 2000 RU41 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56936 2000 RW53 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56937 2000 RD64 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56938 2000 RO65 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56939 2000 RC68 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
56940 2000 RG70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56941 2000 RQ73 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56942 2000 RL75 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56943 2000 RF76 04/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56944 2000 RS85 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
56945 2000 RG88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56946 2000 RZ88 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56947 2000 RZ93 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
56948 2000 RR98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
56949 2000 RQ100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
56950 2000 SA2 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56951 2000 SK2 20/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56952 2000 SU3 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
56953 2000 SN6 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56954 2000 SF7 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 9,2 km MPC · JPL
56955 2000 ST14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56956 2000 SH19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56957 Seohideaki 2000 SY20 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 10 km MPC · JPL
56958 2000 ST28 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56959 2000 SU45 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56960 2000 SN46 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
56961 2000 SR60 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56962 2000 SW65 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56963 2000 SX68 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56964 2000 SY79 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56965 2000 SJ83 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56966 2000 ST86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56967 2000 SG91 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56968 2000 SA92 23/09/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
56969 2000 SW106 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56970 2000 SJ111 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56971 2000 SG120 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56972 2000 SP140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56973 2000 SA142 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
56974 2000 SS142 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56975 2000 SP161 19/09/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
56976 2000 SS161 20/09/2000 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
56977 2000 SB173 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56978 2000 SR173 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56979 2000 SB175 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56980 2000 SS177 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56981 2000 SQ182 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56982 2000 SE189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
56983 2000 SF190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
56984 2000 SX193 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56985 2000 SR202 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
56986 2000 SR210 25/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56987 2000 SR211 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
56988 2000 SV241 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56989 2000 SS242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56990 2000 SZ242 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56991 2000 SB282 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56992 2000 SM286 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
56993 2000 SA291 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56994 2000 SR292 27/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56995 2000 SU299 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56996 2000 SP307 30/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
56997 2000 SV309 25/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56998 2000 SA310 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
56999 2000 SD317 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57000 2000 SJ319 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL