Danh sách tiểu hành tinh/57001–57100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57001 2000 SO327 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57002 2000 ST343 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57003 2000 SL349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57004 2000 SP349 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
57005 2000 ST349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57006 2000 SU354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
57007 2000 SH356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
57008 2000 SV356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
57009 2000 SK357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
57010 2000 TP1 03/10/2000 Prescott P. G. Comba 7,7 km MPC · JPL
57011 2000 TO18 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57012 2000 TA21 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57013 2000 TD39 01/10/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
57014 2000 TM39 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
57015 2000 TH40 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57016 2000 TY41 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57017 2000 TC42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57018 2000 TA46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
57019 2000 TQ57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
57020 2000 TX58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
57021 2000 TG59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57022 2000 TK64 05/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57023 2000 UH10 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57024 2000 UD23 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57025 2000 UO24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57026 2000 UD55 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57027 2000 UB59 25/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57028 2000 UJ60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57029 2000 UY65 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57030 2000 UW102 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57031 2000 VA 01/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
57032 2000 VU8 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57033 2000 VR15 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57034 2000 VZ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
57035 2000 WG54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57036 2000 WV182 18/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57037 2000 YC105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57038 2001 AX39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
57039 2001 DF61 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57040 2001 DH106 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57041 2001 EN12 04/03/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
57042 2001 EK20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57043 2001 FS13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
57044 2001 HH42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
57045 2001 KY33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57046 2001 KW55 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57047 2001 LG1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57048 2001 LU6 15/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
57049 2001 LJ7 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
57050 2001 LF11 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57051 2001 LK13 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57052 2001 MS6 22/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57053 2001 MA13 23/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
57054 2001 MB13 23/06/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
57055 2001 MN18 26/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
57056 2001 MW19 25/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
57057 2001 MO20 25/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
57058 2001 MX20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
57059 2001 MA24 27/06/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
57060 2001 MO25 17/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57061 2001 MZ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
57062 2001 NC1 12/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57063 2001 NE3 13/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57064 2001 NW6 14/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
57065 2001 NZ6 14/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57066 2001 NS8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
57067 2001 NB21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57068 2001 OC1 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57069 2001 OA3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
57070 2001 OB6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
57071 2001 OA7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
57072 2001 OZ10 20/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
57073 2001 OB13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
57074 2001 OO13 20/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57075 2001 OU13 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57076 2001 OY16 22/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
57077 2001 OB19 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57078 2001 OJ19 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
57079 2001 OY20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
57080 2001 OE21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
57081 2001 OH21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57082 2001 OX21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57083 2001 OM31 19/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
57084 2001 OH35 20/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57085 2001 OY37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
57086 2001 OJ39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57087 2001 OB41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57088 2001 OT41 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
57089 2001 OF42 22/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57090 2001 OF44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
57091 2001 OL44 23/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57092 2001 OG45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
57093 2001 OM46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57094 2001 OA48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
57095 2001 OX48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
57096 2001 OQ56 26/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
57097 2001 OP58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57098 2001 OB66 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57099 2001 OL69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57100 2001 OM69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL