Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/55901–56000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55901 Xuaoao 1998 CL2 15/02/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
55902 1998 CO2 15/02/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
55903 1998 DN 17/02/1998 Campo Catino Campo Catino Obs. 5,7 km MPC · JPL
55904 1998 DR1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
55905 1998 DD3 21/02/1998 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
55906 1998 DS20 28/02/1998 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
55907 1998 DW27 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
55908 1998 EV4 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
55909 1998 EB11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
55910 1998 EN12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
55911 1998 EP12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
55912 1998 FD9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
55913 1998 FL12 26/03/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
55914 1998 FV14 26/03/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
55915 1998 FB17 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55916 1998 FM25 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55917 1998 FN30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55918 1998 FP30 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55919 1998 FA39 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55920 1998 FM43 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55921 1998 FK50 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55922 1998 FL51 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55923 1998 FD55 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55924 1998 FE55 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55925 1998 FY57 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55926 1998 FE60 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55927 1998 FN60 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55928 1998 FG64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55929 1998 FW64 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55930 1998 FY64 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55931 1998 FM67 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55932 1998 FE68 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55933 1998 FD73 30/03/1998 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 5,7 km MPC · JPL
55934 1998 FF73 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55935 1998 FO74 24/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
55936 1998 FO76 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55937 1998 FN105 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55938 1998 FO113 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55939 1998 FD118 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55940 1998 GU8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55941 1998 HS4 23/04/1998 Kleť Kleť Obs. 3,6 km MPC · JPL
55942 1998 HJ12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
55943 1998 HJ15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
55944 1998 HP18 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55945 1998 HF23 20/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55946 1998 HP24 22/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 16 km MPC · JPL
55947 1998 HQ42 23/04/1998 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
55948 1998 HY45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55949 1998 HZ45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55950 1998 HG58 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
55951 1998 HP58 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55952 1998 HR61 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55953 1998 HG65 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55954 1998 HX68 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55955 1998 HJ81 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55956 1998 HO100 21/04/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
55957 1998 HZ100 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55958 1998 HK109 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
55959 1998 HC126 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55960 1998 HX133 19/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55961 1998 HB143 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55962 1998 HA152 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55963 1998 HV152 22/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55964 1998 KB2 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55965 1998 KN14 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55966 1998 KV14 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55967 1998 KT47 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
55968 1998 KV54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55969 1998 KH56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55970 1998 NO1 02/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
55971 1998 OA9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55972 1998 QS20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55973 1998 QA49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55974 1998 QK72 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
55975 1998 QB94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55976 1998 RE5 15/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
55977 1998 RJ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55978 1998 RN52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55979 1998 RP54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55980 1998 RG61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55981 1998 RO61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55982 1998 RS61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55983 1998 RC72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55984 1998 RZ77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55985 1998 RU79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55986 1998 ST24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
55987 1998 SO27 24/09/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
55988 1998 SD47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
55989 1998 SA62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55990 1998 SQ71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55991 1998 SL78 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55992 1998 SX82 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55993 1998 SZ102 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55994 1998 SR105 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55995 1998 SK107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55996 1998 SC110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55997 1998 SB128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55998 1998 SQ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55999 1998 SK144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
56000 Mesopotamia 1998 SN144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL