Danh sách tiểu hành tinh/55801–55900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55801 1994 PV4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55802 1994 PM6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
55803 1994 PD7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
55804 1994 PD13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55805 1994 PE15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55806 1994 PB26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
55807 1994 PM38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
55808 1994 RN 07/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 5,8 km MPC · JPL
55809 1994 RW15 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
55810 Fabiofazio 1994 TC 04/10/1994 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 2,7 km MPC · JPL
55811 1994 TE12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
55812 1994 UC9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
55813 1994 VQ2 08/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
55814 1994 YD 24/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
55815 Melindakim 1994 YU2 31/12/1994 Siding Spring D. I. Steel 4,9 km MPC · JPL
55816 1995 CO 04/02/1995 Stony Ridge J. B. Child, J. E. Rogers 5,6 km MPC · JPL
55817 1995 DA6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
55818 1995 DG11 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
55819 1995 EF7 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55820 1995 FW 25/03/1995 Siding Spring G. J. Garradd 980 m MPC · JPL
55821 1995 JA1 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
55822 1995 LV 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55823 1995 OF12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
55824 1995 QN1 19/08/1995 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
55825 1995 SD4 27/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
55826 1995 SY7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
55827 1995 SL43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
55828 1995 UN6 16/10/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 6,7 km MPC · JPL
55829 1995 UG12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
55830 1995 WA19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
55831 1995 XL 12/12/1995 Sudbury D. di Cicco 1,6 km MPC · JPL
55832 1996 GD17 13/04/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
55833 1996 GM18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
55834 1996 GW18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55835 1996 HH6 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
55836 1996 HW22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
55837 1996 JV2 15/05/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
55838 Hagongda 1996 LN 07/06/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
55839 1996 LH1 13/06/1996 Church Stretton S. P. Laurie 4,1 km MPC · JPL
55840 1996 NB2 15/07/1996 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
55841 1996 NW4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
55842 1996 PU 09/08/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
55843 1996 PD1 09/08/1996 Loomberah G. J. Garradd 2,8 km MPC · JPL
55844 Bičák 1996 RN2 12/09/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,7 km MPC · JPL
55845 1996 RO2 13/09/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
55846 1996 RJ5 15/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 6,1 km MPC · JPL
55847 1996 SQ 20/09/1996 Sudbury D. di Cicco 4,5 km MPC · JPL
55848 1996 SF6 18/09/1996 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
55849 1996 TZ11 03/10/1996 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
55850 1996 TV21 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
55851 1996 TA31 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
55852 1996 TS34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
55853 1996 TF52 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
55854 Stoppani 1996 VS1 08/11/1996 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 3,0 km MPC · JPL
55855 1996 VB7 02/11/1996 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
55856 1996 VQ15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
55857 1996 XU2 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
55858 1996 XT20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
55859 1997 AO8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55860 1997 BQ6 31/01/1997 Ondřejov L. Kotková 5,6 km MPC · JPL
55861 1997 CZ12 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
55862 1997 CV28 06/02/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
55863 1997 OM2 31/07/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
55864 1997 PC 01/08/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
55865 1997 PZ 03/08/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
55866 1997 PV4 11/08/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 1,9 km MPC · JPL
55867 1997 RX2 03/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
55868 1997 SH31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
55869 1997 TB2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
55870 1997 TD26 11/10/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
55871 1997 UE1 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
55872 1997 UW5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
55873 Shiomidake 1997 UP7 26/10/1997 Mishima M. Akiyama 3,7 km MPC · JPL
55874 Brlka 1997 UL9 28/10/1997 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
55875 Hirohatagaoka 1997 VH 01/11/1997 Hadano Obs. A. Asami 3,7 km MPC · JPL
55876 1997 VH3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
55877 1997 VZ6 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
55878 1997 VX7 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
55879 1997 WG 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
55880 1997 WS 18/11/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
55881 1997 WU1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
55882 1997 WY1 20/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
55883 1997 WF8 23/11/1997 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
55884 1997 WG9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
55885 1997 WV18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
55886 1997 WT35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55887 1997 WE37 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55888 1997 WG44 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55889 1997 WD52 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55890 1997 WO54 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
55891 1997 XF3 03/12/1997 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
55892 Fuzhougezhi 1997 XQ5 01/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
55893 1997 YL 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
55894 1997 YS3 22/12/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
55895 1998 AP 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
55896 1998 AM5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
55897 1998 AH6 08/01/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
55898 1998 AG10 15/01/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
55899 1998 BJ10 24/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
55900 1998 CQ 03/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 6,7 km MPC · JPL