Danh sách tiểu hành tinh/56001–56100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56001 1998 SR146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
56002 1998 SJ147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
56003 1998 SB156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
56004 1998 SO161 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56005 1998 SK169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
56006 1998 TJ13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
56007 1998 TP14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56008 1998 TL20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
56009 1998 TZ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
56010 1998 UJ8 24/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
56011 1998 UJ16 23/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
56012 1998 UE19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
56013 1998 UB21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
56014 1998 UO25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
56015 1998 UH26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
56016 1998 UO36 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56017 1998 VC4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
56018 1998 VH4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
56019 1998 VS4 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56020 1998 VW10 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56021 1998 VD16 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56022 1998 VL23 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56023 1998 VX28 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56024 1998 VA30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56025 1998 VW30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56026 1998 VN52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56027 1998 WG1 18/11/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
56028 1998 WA14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56029 1998 WZ15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56030 1998 WH16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56031 1998 WO18 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56032 1998 WX18 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56033 1998 WF19 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56034 1998 WS19 25/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56035 1998 WV20 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56036 1998 WH31 23/11/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
56037 1998 WF32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56038 1998 XC3 07/12/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
56039 1998 XO3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
56040 1998 XP3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
56041 Luciendumont 1998 XO4 08/12/1998 Blauvac R. Roy 2,7 km MPC · JPL
56042 1998 XW10 15/12/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
56043 1998 XQ11 14/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
56044 1998 XU17 15/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
56045 1998 XD21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56046 1998 XC26 15/12/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
56047 1998 XK36 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56048 1998 XV39 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56049 1998 XA44 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56050 1998 XG45 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56051 1998 XF50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56052 1998 XN50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56053 1998 XG52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56054 1998 XR52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56055 1998 XB54 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56056 1998 XP58 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56057 1998 XZ59 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56058 1998 XL62 11/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56059 1998 XE64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56060 1998 XT70 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56061 1998 XY90 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56062 1998 XD91 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56063 1998 XM93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56064 1998 XW93 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56065 1998 XB97 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,4 km MPC · JPL
56066 1998 YA 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
56067 1998 YH2 17/12/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
56068 1998 YQ2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
56069 1998 YL5 17/12/1998 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
56070 1998 YQ5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
56071 1998 YF6 22/12/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
56072 1998 YK8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
56073 1998 YO10 26/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
56074 1998 YG18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56075 1998 YV21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
56076 1998 YV29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
56077 1998 YD32 21/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56078 1999 AT 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
56079 1999 AS2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
56080 1999 AN3 09/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,8 km MPC · JPL
56081 1999 AU8 10/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
56082 1999 AK9 09/01/1999 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
56083 1999 AQ16 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56084 1999 AN19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
56085 1999 AV19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
56086 1999 AA21 13/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,2 km MPC · JPL
56087 1999 AH22 13/01/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
56088 Wuheng 1999 AZ23 14/01/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
56089 1999 AY25 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
56090 1999 BE 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56091 1999 BJ 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56092 1999 BK 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
56093 1999 BM5 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56094 1999 BW5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
56095 1999 BL6 20/01/1999 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
56096 1999 BA9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
56097 1999 BC12 21/01/1999 Uto F. Uto 1,8 km MPC · JPL
56098 1999 BE13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
56099 1999 BL13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
56100 Luisapolli 1999 BM14 24/01/1999 Gnosca S. Sposetti 6,2 km MPC · JPL