Danh sách tiểu hành tinh/47901–48000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47901 2000 GH54 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47902 2000 GM55 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47903 2000 GX55 05/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47904 2000 GW56 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47905 2000 GN63 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47906 2000 GV67 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47907 2000 GT71 05/04/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47908 2000 GH72 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47909 2000 GC74 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47910 2000 GY74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47911 2000 GT76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47912 2000 GA81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47913 2000 GR81 06/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47914 2000 GM90 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47915 2000 GG91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47916 2000 GA98 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47917 2000 GO100 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47918 2000 GN101 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47919 2000 GS101 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47920 2000 GZ104 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47921 2000 GW106 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47922 2000 GK109 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47923 2000 GJ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47924 2000 GS113 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47925 2000 GC118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47926 2000 GK135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47927 2000 GG148 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47928 2000 GD154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47929 2000 GZ156 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47930 2000 GK159 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47931 2000 GG167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
47932 2000 GN171 01/04/2000 Steward Observatory A. Gleason 255 km MPC · JPL
47933 2000 HS7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47934 2000 HU7 27/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47935 2000 HR11 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47936 2000 HS29 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47937 2000 HB44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
47938 2000 HL45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
47939 2000 HO58 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
47940 2000 HE59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
47941 2000 HU61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
47942 2000 HW76 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47943 2000 HS77 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47944 2000 JK12 05/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
47945 2000 JY18 03/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47946 2000 JB52 09/05/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
47947 2000 JT72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
47948 2000 KD32 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47949 2000 KW34 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47950 2000 MP 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
47951 2000 OS15 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
47952 2000 OM16 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47953 2000 QJ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47954 2000 QF40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47955 2000 QZ73 24/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
47956 2000 QS103 28/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
47957 2000 QN116 28/08/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
47958 2000 QV142 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47959 2000 QP168 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47960 2000 RS54 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47961 2000 RR69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47962 2000 RU69 02/09/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
47963 2000 SO56 24/09/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
47964 2000 SG131 22/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
47965 2000 SP148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47966 2000 SE261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
47967 2000 SL298 28/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
47968 2000 TZ55 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
47969 2000 TG64 05/10/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
47970 2000 UR62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47971 2000 VO4 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47972 2000 VW15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47973 2000 VL46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47974 2000 WN23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47975 2000 WE26 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47976 2000 WU88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47977 2000 WC154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47978 2000 WJ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
47979 2000 WD179 25/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47980 2000 WM179 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47981 2000 WG183 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
47982 2000 WQ187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
47983 2000 XX13 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47984 2000 XE20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47985 2000 XV41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47986 2000 YN3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
47987 2000 YY8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
47988 2000 YV25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47989 2000 YD35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47990 2000 YV68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47991 2000 YK73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47992 2000 YY103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47993 2000 YM105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47994 2000 YN118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47995 2000 YE133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
47996 2000 YY139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
47997 2001 AD20 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47998 2001 AZ44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
47999 2001 BC9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48000 2001 BX37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL