Danh sách tiểu hành tinh/48901–49000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48901 1998 MO31 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48902 1998 MP31 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48903 1998 MD32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48904 1998 ME34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48905 1998 MH34 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48906 1998 MF36 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48907 1998 MX36 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48908 1998 MG40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48909 Laurake 1998 MK40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48910 1998 MF48 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
48911 1998 MU48 20/06/1998 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
48912 1998 OT1 24/07/1998 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
48913 1998 OH2 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
48914 1998 OG4 27/07/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
48915 1998 OJ5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
48916 1998 OR6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48917 1998 OS6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48918 1998 OP8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48919 1998 OU8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
48920 1998 OE11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
48921 1998 OK11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48922 1998 OQ11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48923 1998 OY11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
48924 1998 OK12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
48925 1998 ON12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48926 1998 OV13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
48927 1998 OU14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
48928 1998 PB 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
48929 1998 PC 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48930 1998 PW 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
48931 1998 PM1 10/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
48932 1998 QB 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
48933 1998 QD 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
48934 Kočanová 1998 QS 18/08/1998 Modra D. Kalmančok, A. Pravda 1,6 km MPC · JPL
48935 1998 QK1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
48936 1998 QS2 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48937 1998 QN4 21/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
48938 1998 QK5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
48939 1998 QO8 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48940 1998 QV8 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48941 1998 QP11 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48942 1998 QV11 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48943 1998 QH12 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48944 1998 QT13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48945 1998 QW13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48946 1998 QF14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48947 1998 QK14 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48948 1998 QL14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48949 1998 QR16 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48950 1998 QW17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48951 1998 QO19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48952 1998 QY19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48953 1998 QG20 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48954 1998 QD21 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48955 1998 QE23 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48956 1998 QY23 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48957 1998 QT24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48958 1998 QD26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
48959 1998 QQ26 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
48960 Clouet 1998 QR26 25/08/1998 Blauvac R. Roy 1,7 km MPC · JPL
48961 1998 QS26 22/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,7 km MPC · JPL
48962 1998 QH31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48963 1998 QJ33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48964 1998 QW33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48965 1998 QX34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48966 1998 QY34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48967 1998 QX36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48968 1998 QC38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48969 1998 QT38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48970 1998 QY38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48971 1998 QC39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48972 1998 QM39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48973 1998 QO39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48974 1998 QS39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48975 1998 QH40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48976 1998 QN40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48977 1998 QO40 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48978 1998 QU40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48979 1998 QZ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48980 1998 QK43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48981 1998 QD45 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48982 1998 QL46 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48983 1998 QM46 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48984 1998 QC47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48985 1998 QF47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48986 1998 QJ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48987 1998 QL47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48988 1998 QR47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48989 1998 QS47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48990 1998 QX47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
48991 1998 QY47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48992 1998 QC48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48993 1998 QF48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48994 1998 QL50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48995 1998 QC51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48996 1998 QK51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48997 1998 QT51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48998 1998 QV51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48999 1998 QM52 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49000 1998 QY52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL