Danh sách tiểu hành tinh/46901–47000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46901 1998 RQ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46902 1998 RY60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46903 1998 RQ61 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46904 1998 RG63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46905 1998 RT63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46906 1998 RG66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46907 1998 RQ70 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
46908 1998 RV71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46909 1998 RF72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46910 1998 RM72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46911 1998 RW72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46912 1998 RY72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46913 1998 RD74 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46914 1998 RX74 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46915 1998 RK75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46916 1998 RG77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46917 1998 SA 16/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
46918 1998 SC 16/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,4 km MPC · JPL
46919 1998 SN3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
46920 Suzanedwards 1998 SX12 23/09/1998 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
46921 1998 SW13 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
46922 1998 ST19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
46923 1998 SG24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46924 1998 SP26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
46925 1998 SS27 25/09/1998 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
46926 1998 SR33 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46927 1998 SP54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46928 1998 SJ57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
46929 1998 SO57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
46930 1998 SV58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
46931 1998 SW59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
46932 1998 SZ60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46933 1998 SP62 20/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
46934 1998 SN63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
46935 1998 SL65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
46936 1998 SN67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
46937 1998 SA71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
46938 1998 SP71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
46939 1998 SM73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
46940 1998 SK74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
46941 1998 SQ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
46942 1998 SL75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46943 1998 SZ99 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46944 1998 SO102 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46945 1998 SB107 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46946 1998 SR111 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46947 1998 SZ111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46948 1998 SU114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46949 1998 SL117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46950 1998 SA118 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46951 1998 SQ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46952 1998 SQ119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46953 1998 SB121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46954 1998 SL121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46955 1998 SS121 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46956 1998 SQ123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46957 1998 SD129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46958 1998 SM129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46959 1998 SW129 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46960 1998 ST130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46961 1998 SC132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46962 1998 SD132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46963 1998 SJ132 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46964 1998 SE134 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46965 1998 SN134 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46966 1998 SP134 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46967 1998 SR134 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46968 1998 SJ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46969 1998 SP137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
46970 1998 SW137 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46971 1998 SE138 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46972 1998 SV138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46973 1998 SE139 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46974 1998 SA140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46975 1998 SC140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46976 1998 SE140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46977 Krakow 1998 SE144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
46978 1998 SD145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
46979 1998 SL154 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46980 1998 SW156 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46981 1998 SQ160 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46982 1998 SP161 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46983 1998 SX161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46984 1998 SU162 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46985 1998 SA163 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46986 1998 SR163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46987 1998 SC167 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46988 1998 TJ5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
46989 1998 TO5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
46990 1998 TY6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
46991 1998 TU17 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
46992 1998 TZ17 12/10/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,5 km MPC · JPL
46993 1998 TF18 13/10/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
46994 1998 TE27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
46995 1998 TO28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46996 1998 TR28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
46997 1998 TL29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
46998 1998 TM30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46999 1998 TA32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
47000 1998 TH32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL