Danh sách tiểu hành tinh/48001–48100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48001 2001 BZ41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48002 2001 BN44 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48003 2001 BZ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48004 2001 BS61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
48005 2001 BM66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48006 2001 BF67 30/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48007 2001 BH67 30/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48008 2001 BX67 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48009 2001 BK69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48010 2001 BD70 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
48011 2001 BQ73 29/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
48012 2001 BV77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
48013 2001 CB1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48014 2001 CS6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48015 2001 CQ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48016 2001 CQ9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48017 2001 CW16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48018 2001 CB36 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
48019 2001 CD43 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48020 2001 DC 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
48021 2001 DN6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
48022 2001 DJ7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
48023 2001 DL7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48024 2001 DJ17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48025 2001 DS17 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48026 2001 DN24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
48027 2001 DG29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48028 2001 DX31 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48029 2001 DS37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48030 2001 DH39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48031 2001 DL39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48032 2001 DX42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48033 2001 DJ44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48034 2001 DM53 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48035 2001 DM67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48036 2001 DA68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48037 2001 DE68 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48038 2001 DC69 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48039 2001 DT69 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48040 2001 DL70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48041 2001 DE71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48042 2001 DO71 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48043 2001 DF74 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48044 2001 DZ74 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48045 2001 DD81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
48046 2001 DO83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
48047 Houghten 2001 DL86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
48048 2001 DG88 24/02/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
48049 2001 DB90 22/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48050 2001 DK92 20/02/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
48051 2001 DV93 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48052 2001 DZ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48053 2001 EL 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
48054 2001 EM 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
48055 2001 EQ3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48056 2001 EF4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48057 2001 EO5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48058 2001 EE7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48059 2001 ET7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48060 2001 EY7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48061 2001 EZ7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48062 2001 EK8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48063 2001 EP9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
48064 2001 EL16 15/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
48065 2001 EK17 15/03/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
48066 2001 EH20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48067 2001 EF21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
48068 2001 EU26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
48069 2001 FP 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48070 Zizza 2001 FB4 19/03/2001 Junk Bond D. Healy 9,1 km MPC · JPL
48071 2001 FV5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
48072 2001 FB11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
48073 2001 FC13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48074 2001 FC15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
48075 2001 FY15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48076 2001 FZ17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
48077 2001 FX24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48078 2001 FQ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
48079 2001 FQ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48080 2001 FF34 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48081 2001 FJ35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48082 2001 FT35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48083 2001 FO36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48084 2001 FV37 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48085 2001 FU41 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48086 2001 FV41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48087 2001 FZ41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48088 2001 FG42 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48089 2001 FH42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
48090 2001 FK42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48091 2001 FT44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48092 2001 FL45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48093 2001 FR46 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48094 2001 FX47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48095 2001 FZ50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48096 2001 FP51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48097 2001 FW52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48098 2001 FL54 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
48099 2001 FT57 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48100 2001 FW57 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL