Danh sách tiểu hành tinh/42901–43000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42901 1999 RN196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42902 1999 RM197 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42903 1999 RL200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42904 1999 RV202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42905 1999 RC203 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42906 1999 RK212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42907 1999 RN212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42908 1999 RL214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42909 1999 RH218 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
42910 Samanthalawler 1999 RB221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
42911 1999 RJ221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42912 1999 RQ221 05/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
42913 1999 RW223 07/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42914 1999 RA232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42915 1999 RD232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
42916 1999 RH238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42917 1999 SU1 21/09/1999 Calgary G. W. Billings 13 km MPC · JPL
42918 1999 SK4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42919 1999 SS4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
42920 1999 SA8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42921 1999 SH8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42922 1999 SP8 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42923 1999 SR18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42924 Betlem 1999 TJ2 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,7 km MPC · JPL
42925 1999 TC6 06/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,7 km MPC · JPL
42926 1999 TJ7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
42927 1999 TP7 07/10/1999 Powell Powell Obs. 2,8 km MPC · JPL
42928 1999 TX7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42929 Francini 1999 TW9 08/10/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 1,9 km MPC · JPL
42930 1999 TM11 06/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
42931 1999 TG17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
42932 1999 TF19 12/10/1999 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
42933 1999 TR19 15/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 6,5 km MPC · JPL
42934 1999 TL25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42935 1999 TS26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42936 1999 TL27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42937 1999 TU28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42938 1999 TY30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42939 1999 TJ31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42940 1999 TP38 01/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
42941 1999 TX74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
42942 1999 TK77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42943 1999 TH92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42944 1999 TQ93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42945 1999 TW94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42946 1999 TU95 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42947 1999 TB98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42948 1999 TR98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42949 1999 TV100 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42950 1999 TF101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42951 1999 TU101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42952 1999 TV102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42953 1999 TK109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42954 1999 TK118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42955 1999 TK121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42956 1999 TH122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42957 1999 TK122 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42958 1999 TB127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42959 1999 TC136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42960 1999 TJ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42961 1999 TD140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42962 1999 TQ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42963 1999 TH144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42964 1999 TD147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42965 1999 TH151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42966 1999 TR151 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42967 1999 TR164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42968 1999 TT165 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42969 1999 TD173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42970 1999 TD174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42971 1999 TW180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42972 1999 TA181 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42973 1999 TU184 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42974 1999 TX186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42975 1999 TW196 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42976 1999 TL211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42977 1999 TH216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42978 1999 TL219 01/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42979 1999 TR220 01/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
42980 1999 TM224 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
42981 Jenniskens 1999 TY224 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,6 km MPC · JPL
42982 1999 TC227 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
42983 1999 TJ228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42984 1999 TU228 02/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
42985 Marsset 1999 TR230 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42986 1999 TP231 05/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
42987 1999 TB242 04/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
42988 1999 TK242 04/10/1999 Catalina CSS 9,8 km MPC · JPL
42989 1999 TO245 07/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
42990 1999 TM251 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42991 1999 TY251 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42992 1999 TH260 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42993 1999 TP270 03/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
42994 1999 TY273 05/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42995 1999 TR284 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42996 1999 TB291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42997 1999 UM1 18/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
42998 Malinafrank 1999 UV1 17/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,9 km MPC · JPL
42999 1999 UQ2 18/10/1999 Ondřejov P. Pravec 6,7 km MPC · JPL
43000 1999 UL8 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL