Danh sách tiểu hành tinh/41901–42000

Tủ sách mở Wikibooks

41901–42000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41901 2000 WP127 17/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 2,5 km MPC · JPL
41902 2000 WA128 18/11/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 8,3 km MPC · JPL
41903 2000 WO128 18/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 1,5 km MPC · JPL
41904 2000 WJ130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
41905 2000 WE133 19/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,6 km MPC · JPL
41906 2000 WO135 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41907 2000 WF137 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 3,1 km MPC · JPL
41908 2000 WR137 20/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
41909 2000 WO141 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
41910 2000 WS141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41911 2000 WH143 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 5,4 km MPC · JPL
41912 2000 WR144 21/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,2 km MPC · JPL
41913 2000 WF149 29/11/2000 NEAT]] 3,3 km MPC · JPL
41914 2000 WY151 29/11/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41915 2000 WJ152 27/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,0 km MPC · JPL
41916 2000 WT152 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41917 2000 WC153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41918 2000 WA156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41919 2000 WW156 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41920 2000 WA158 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41921 2000 WL158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41922 2000 WT158 30/11/2000 NEAT]] 3,2 km MPC · JPL
41923 2000 WN159 19/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,8 km MPC · JPL
41924 2000 WF160 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 3,2 km MPC · JPL
41925 2000 WJ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
41926 2000 WQ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
41927 Bonal 2000 WM166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
41928 2000 WQ172 25/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,7 km MPC · JPL
41929 2000 WC175 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41930 2000 WO175 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41931 2000 WO177 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41932 2000 WF178 28/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 6,6 km MPC · JPL
41933 2000 WH179 26/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,9 km MPC · JPL
41934 2000 WO179 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41935 2000 WQ179 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41936 2000 WX179 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41937 2000 WJ185 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41938 2000 WO185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41939 2000 WQ186 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41940 2000 WR190 18/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,9 km MPC · JPL
41941 2000 XF 02/12/2000 Oaxaca]] J. M. Roe]] 3,4 km MPC · JPL
41942 2000 XW1 03/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,8 km MPC · JPL
41943 Fredrick 2000 XH2 03/12/2000 Olathe]] L. Robinson]] 4,1 km MPC · JPL
41944 2000 XR2 01/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,7 km MPC · JPL
41945 2000 XY5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41946 2000 XF6 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41947 2000 XW7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41948 2000 XX7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41949 2000 XB8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41950 2000 XA9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41951 2000 XH10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41952 2000 XA11 01/12/2000 NEAT]] 10 km MPC · JPL
41953 2000 XK16 01/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,9 km MPC · JPL
41954 2000 XX20 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41955 2000 XD22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41956 2000 XB27 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41957 2000 XD27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41958 2000 XK29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41959 2000 XV29 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41960 2000 XR30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41961 2000 XS32 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41962 2000 XG35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41963 2000 XU35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41964 2000 XW36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41965 2000 XP37 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41966 2000 XU37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41967 2000 XE39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41968 2000 XE53 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41969 2000 YX 17/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,0 km MPC · JPL
41970 2000 YZ3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41971 2000 YM6 20/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,4 km MPC · JPL
41972 2000 YO8 17/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 4,0 km MPC · JPL
41973 2000 YT11 19/12/2000 NEAT]] 7,5 km MPC · JPL
41974 2000 YW11 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41975 2000 YU12 23/12/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 4,3 km MPC · JPL
41976 2000 YA15 21/12/2000 Uccle]] T. Pauwels]] 2,3 km MPC · JPL
41977 2000 YU15 22/12/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 5,6 km MPC · JPL
41978 2000 YX15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41979 Lelumacri 2000 YK16 22/12/2000 Gnosca]] S. Sposetti]] 5,2 km MPC · JPL
41980 2000 YG18 20/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,0 km MPC · JPL
41981 Yaobeina 2000 YD21 28/12/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 4,4 km MPC · JPL
41982 2000 YE21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41983 2000 YL26 28/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,9 km MPC · JPL
41984 2000 YQ26 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41985 2000 YY28 29/12/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,5 km MPC · JPL
41986 Fort Bend 2000 YR29 29/12/2000 Needville]] Needville Obs.]] 2,8 km MPC · JPL
41987 2000 YW29 27/12/2000 Oizumi]] T. Kobayashi]] 4,7 km MPC · JPL
41988 2000 YX30 27/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,3 km MPC · JPL
41989 2000 YX33 28/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,3 km MPC · JPL
41990 2000 YG34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41991 2000 YJ34 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41992 2000 YR35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41993 2000 YD38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41994 2000 YX38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41995 2000 YF41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41996 2000 YE43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41997 2000 YG45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41998 2000 YO45 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41999 2000 YX45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42000 2000 YT46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL